csütörtök, július 18

Lakcímrendezéssel kapcsolatos ügyek

Kérjük, az időpontfoglalás előtt az alábbi tájékoztatót szíveskedjen figyelmesen elolvasni.

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló többször módosított 1992. évi LXVI. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 146/1993. (X. 26.) Kormányrendelet alapján a jegyző, illetve a járási hivatal a nyilvántartás folyamatos és naprakész vezetése érdekében gondoskodik az illetékességi területén bekövetkezett adatváltozások, valamint az illetékességi területén lakcímmel rendelkező polgár adatváltozásának és adatjavításának nyilvántartáson történő átvezetéséről.

 

A jegyző közhiteles címnyilvántartást vezet az illetékességi területén lévő közigazgatási címekről, továbbá címképzésért felelős szervként gondoskodik a címkezeléssel összefüggő feladatok ellátásáról, kezeli a Központi Címregiszterben rögzített címeket.

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) alapján a hatóság az ügyfél kérésére hatósági bizonyítványt állít ki az ingatlan címadatára vonatkozóan („címigazolás”), illetve az ingatlanban érvényes, bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel rendelkező személyek számáról.

Az eljárási idő 8 nap.

A hatósági bizonyítvány kiállítása illetékmentes.

Az ügyfelet megillető jogokat és az ügyfelet terhelő kötelezettségeket az Ákr. tartalmazza.

 

(A lakcím érvénytelenítési eljárás lefolytatása a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993 (X. 26.) Korm. rendelet 2023. március 1-én hatályba lépett módosítása alapján a járási hivatalok (kormányhivatalok) hatáskörébe rendelt feladat.)

Vonatkozó jogszabályok:

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a – polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. 7.§ (1) bek. 6. pontjában megfogalmazott – gazdálkodó szervezeteknek, jogi képviselőknek, költségvetési szerveknek, köztestületeknek, közigazgatási hatóságoknak – az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 9. § (1) bekezdése alapján – 2018. január 01. napjától kötelező az ügyek elektronikus intézése, míg a magánszemélyeknek lehetőségük van az elektronikus irat benyújtására.
Az elektronikus ügyintézésre az E-önkormányzati Portálon rendszeresített űrlap (iFORM) kitöltésével és benyújtásával van lehetőségük, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 2015. évi CCXXII. törvény alapján.
Az űrlap kitöltéséhez további segítséget az alábbi linken található honlapon tud kapni:

Tájékoztató

Rendelkezésre álló iForm űrlapok elnevezései:

  • Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez, módosításához
  • Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti ASP keresetlevél benyújtásához

Letölthető dokumentumok
Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához

A weboldalon történő időpontfoglalással kapcsolatos tudnivalók:

Az időpontfoglalásnál kérjük, szíveskedjen megadni nevét, e-mail címét és telefonszámát. Kérjük, szíveskedjen feltüntetni a Megjegyzés rovatban, – amennyiben folyamatban lévő ügye van – az ügyiratszámot, illetve az ügyintéző nevét.

A sikeres időpontfoglalásról a megadott e-mail címen kap visszaigazolást. Amennyiben a lefoglalt időpont a későbbiekben nem megfelelő az Ön számára, úgy kérjük, szíveskedjen a foglalást a „Lemondás” gombbal törölni és új időpontot választani.
Kérjük továbbá, hogy amennyiben egyáltalán nem kíván megjelenni a lefoglalt időpontban, úgy szíveskedjen törölni az időpontfoglalást a „Lemondás” gombbal, hogy az mások számára elérhető legyen.

IDŐPONTFOGLALÁS INDÍTÁSA

Letölthető dokumentumok

Munkatársak

Buczkó Brigitta
lakcímrendezési ügyek
1041 Budapest, István út 14. I. em. 43.
231-3101/294

Megszakítás