kedd, január 31

Lakcímrendezéssel kapcsolatos ügyek

Kérjük, az időpontfoglalás előtt az alábbi tájékoztatót szíveskedjen figyelmesen elolvasni.

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló többször módosított 1992. évi LXVI. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 146/1993. (X. 26.) Kormányrendelet alapján a jegyző, illetve a járási hivatal a nyilvántartás folyamatos és naprakész vezetése érdekében gondoskodik az illetékességi területén bekövetkezett adatváltozások, valamint az illetékességi területén lakcímmel rendelkező polgár adatváltozásának és adatjavításának nyilvántartáson történő átvezetéséről.
A jegyző kérelemre lakcím fiktíválási eljárást folytat le, ha a szállásadó írásban úgy nyilatkozik, hogy a szállásadónak nem minősülő polgár bejelentett lakcímadata nem valós. A kérelemhez csatolni szükséges a szállásadó írásbeli nyilatkozatát, hogy a szállásadónak nem minősülő (kijelenteni kívánt) polgár bejelentett lakcím adata nem valós. Amennyiben a jegyző, megállapítja a lakcím érvénytelenségét döntést hoz a lakcím fiktiválásával kapcsolatban. A döntés jogerőre emelkedését követően az érvénytelen lakcímadatot a nyilvántartásban fiktív jelzéssel szerepelteti.
Jogorvoslati lehetőség: Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.)116. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az ügyfél a döntés ellen fellebbezhet. Az Ákr. 118. (3) bekezdésben foglaltak alapján a fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni.
Az eljárási idő: 60 nap
A lakcímrendezési eljárás illetékmentes
Az ügyfelet megillető jogokat és az ügyfelet terhelő kötelezettségeket az Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény tartalmazza.
A jegyző közhiteles címnyilvántartást vezet az illetékességi területén lévő közigazgatási címekről.
Vonatkozó jogszabályok:

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a – polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. 7.§ (1) bek. 6. pontjában megfogalmazott – gazdálkodó szervezeteknek, jogi képviselőknek, költségvetési szerveknek, köztestületeknek, közigazgatási hatóságoknak – az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 9. § (1) bekezdése alapján – 2018. január 01. napjától kötelező az ügyek elektronikus intézése, míg a magánszemélyeknek lehetőségük van az elektronikus irat benyújtására.
Az elektronikus ügyintézésre az E-önkormányzati Portálon rendszeresített űrlap (iFORM) kitöltésével és benyújtásával van lehetőségük, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 2015. évi CCXXII. törvény alapján.
Az űrlap kitöltéséhez további segítséget az alábbi linken található honlapon tud kapni:

Tájékoztató

Rendelkezésre álló iForm űrlapok elnevezései:

  • Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez, módosításához
  • Lakcím érvénytelenítési (fiktiválási) kérelem
  • Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti ASP keresetlevél benyújtásához

Letölthető dokumentumok
Lakcímrendezés iránti kérelem
Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához

A weboldalon történő időpontfoglalással kapcsolatos tudnivalók:

Az időpontfoglalásnál kérjük, szíveskedjen megadni nevét, e-mail címét és telefonszámát. Kérjük, szíveskedjen feltüntetni a Megjegyzés rovatban, – amennyiben folyamatban lévő ügye van – az ügyiratszámot, illetve az ügyintéző nevét.

A sikeres időpontfoglalásról a megadott e-mail címen kap visszaigazolást. Amennyiben a lefoglalt időpont a későbbiekben nem megfelelő az Ön számára, úgy kérjük, szíveskedjen a foglalást a „Lemondás” gombbal törölni és új időpontot választani.
Kérjük továbbá, hogy amennyiben egyáltalán nem kíván megjelenni a lefoglalt időpontban, úgy szíveskedjen törölni az időpontfoglalást a „Lemondás” gombbal, hogy az mások számára elérhető legyen.

IDŐPONTFOGLALÁS INDÍTÁSA

Letölthető dokumentumok

Munkatársak

Buczkó Brigitta
igazgatási ügyintéző
1041 Budapest, István út 14. I. em. 43.
231-3101/294

Megszakítás