péntek, június 21

Közzétételi lista

I. Szervezeti, személyzeti adatok

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Hivatalos név:
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Székhely:
1041 Budapest, István út 14.

Postai cím:
1325 Budapest Pf.: 107.

Telefon- és telefaxszám:
Tel.: +36-1/231-3101
Fax: +36-1/231-3133

Központi elektronikus levelezési cím:
info@ujpest.hu

A honlap elérhetősége:
https://ujpest.hu/

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Igazgatási Főosztály Igazgatási Osztály – Ügyfélszolgálat
1042 Budapest, István út 15. fsz. (ÜSZI)
Tel.: 231-3101/277; 231-3235

Az ügyfélfogadás rendje:
hétfőn: 8.00-18.00 óráig
kedden, csütörtökön: 8.00-16.00 óráig
szerdán: 8.00-17.00 óráig
pénteken: 8.00-13.00 óráig

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Szervezeti felépítés, szervezeti egységek
Szervezeti egységek feladatai
Szervezeti egységek feladatai részletesen

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Vezetői adatok

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Ügyfélszolgálat, ügyfélfogadási rend

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Képviselő-testület

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Az alább felsorolt cégekben az Önkormányzat tulajdoni részesedése 100%-os.

UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.
Székhely: 1042 Budapest, Munkásotthon utca 66-68.
Telefon: 369-8155, Fax: 369-8103
E-mail: info@uvzrt.hu
Hock Zoltán vezérigazgató
Dr. Gonda Pál igazgatóság elnöke

Újpesti Vagyonőr Kft. (UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. 100 %-os tulajdona)
Székhely: 1042 Budapest, Munkásotthon út 66-68.
Telefon: +361/369-8155, +361/369-9830 Fax: +361/369-5746
E-mail: vagyonor@uvzrt.huujpestivagyonor@gmail.com
Dr. Baranyi József ügyvezető

Újpesti Piac és Vásárcsarnok Kft. (UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. 100 %-os tulajdona)
Székhely: 1042 Budapest, Munkásotthon utca 66-68.
Telefon: +36-1-369-1250
E-mail:    info@uvzrt.hu
Péhl Gábor József ügyvezető

UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zrt.
Székhely: 1042 Budapest, Szent István tér 7. b. épület
Telefon +36 (1) 230-5435
E-mail: titkarsag@uppzrt.hu
Pető Dániel vezérigazgató

Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft.
Székhely: 1045 Budapest, Erzsébet utca 8.
Telefon: 785-0366, Fax: 785-0466
E-mail: szerkesztoseg@ujpestmedia.hu
Ungi Veronika ügyvezető igazgató

Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft.
Székhely: 1042 István út 14.
Telephely: 1046 Budapest, Galopp u. 13.
Telefon:06 1/232-1156
Fax: 06 1/232-1157
E-mail: info@varosgondnoksag.ujpest.hu
Etter Márk ügyvezető

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Székhely: 1046 Budapest, Görgey Artúr u. 30.
Telefon:06 1/369-4777
E-mail: recepcio@ujpestiszakrendelo.hu
Ungár Klára Éva ügyvezető igazgató

Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft
Székhely: 1042 Budapest, István út 17-19.
Telefon:06 1/231-7070
E-mail: ujkk@ujkk.hu web hely: www.ujkk.hu
Belán Beatrix ügyvezető igazgató

Telephelyek:

UP Újpesti Rendezvénytér
1042 Budapest, Szent István tér 12.
696 0729
info@up4event.hu
www.up4event.hu

Ifjúsági Ház
1042 Budapest, István út 17-19.
231-7070
ujkk@ujkk.hu

www.ujkk.hu

Lóverseny téri Közösségi Ház
1048 Budapest, Lóverseny tér 6.
380-6760
kozossegi@ujkk.hu

www.ujkk.hu

Megyeri Klub
1048 Bp, Megyeri út 207/D.
696-1642
megyeriklub@ujkk.hu

www.ujkk.hu

Neogrády László Helytörténeti Gyűjtemény
1043 Budapest, Berda József u. 48.
370-0652
helytorteneti@ujkk.hu

www.ujkk.hu

Polgár Centrum – Újpest Galéria
1042 Budapest, Árpád út 66.
379-3114
polgar@ujkk.hu

www.ujkk.hu

Homoktövis Környezetvédelmi Oktatóközpont
1048 Budapest, Lóverseny tér 6.
380-6760
homoktovis@ujkk.hu

www.ujkk.hu

A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása

UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.
A cég 1993-ban, részvénytársasági formában jött létre, Újpest Önkormányzatának 100 százalékos tulajdonaként, és az ingatlankezelő vállalat jogutódjaként. Alapításakor 9872 lakás és 619 nem lakás célú bérleményt kezelt és – részben a korábbi házkezelőségek utódaként – több kivitelező kft. is a formálódó szervezeti egység részévé vált. Az eltelt évek során a részvénytársaság változatlan tulajdonossal, de megújult szerkezetben dolgozott és vált az ingatlanpiac meghatározó erejű vállalatává. Végzi emellett Újpest kommunális munkáit, az önkormányzati és a részben önkormányzati beruházásokat, ingatlanhasznosításokat, ingatlanvásárlásokat. 2005- óta zártkörűen működő részvénytársaság.
Főbb tevékenységek:

 • az önkormányzati és a zrt. tulajdonú lakás- és egyéb bérlemények kezelése, üzemeltetési feladatainak ellátása,
 • az épületek karbantartása és felújítása,
 • az épületek karbantartása és felújítása,
 • az önkormányzati és a zrt. tulajdonában lévő bérlakások elidegenítési tevékenységével járó feladatok végrehajtása,
 • az önkormányzati és a zrt. tulajdonában lévő bérlakások elidegenítési tevékenységével járó feladatok végrehajtása,

Újpesti Vagyonőr Kft.
Újpesti Vagyonőr Vagyonvédelmi Biztonságtechnikai Rendszert Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozására 2003-ban került sor.
Feladatai:

 • a Vagyonvédelmi Távfelügyeleti Rendszerközpont technikai és élőerős működésének biztosítása.
 • A diszpécser és járőr szolgálat szakmai felügyelete, szervezése, szakmai továbbképzésének biztosítása.
 • A Kft. biztosítja Budapest IV. ker. Polgármesteri Hivatal épületeiben -igény szerinti- személy- és vagyonvédelmi feladatok ellátását.
 • Üzleti és lakossági megkeresésre biztosítja a Megrendelő elvárásainak megfelelően a szükséges elektronikus jelzőrendszerek telepítését, Önkormányzat GI. által kezelt intézmények riasztó rendszereinek karbantartását.
 • Biztosítja a BRFK IV. ker. Rendőrkapitányságon üzemelő Közterületi Térfigyelő rendszer zavartalan technikai működését.
 • Erős és gyengeáramú hálózatok és rendszerek kivitelezése.

Újpesti Piac és Vásárcsarnok Kft.

Főtevékenység:

 • Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Egyéb tevékenységei:

 • Épületépítési projekt szervezése
 • Ingatlanügynöki tevékenység
 • Ingatlankezelés
 • Üzletvezetés
 • Építészmérnöki tevékenység
 • Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
 • Műszaki vizsgálat, elemzés
 • PR, kommunikáció
 • Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
 • Építményüzemeltetés
 • Zöldterület-kezelés
 • Összetett adminisztratív szolgáltatás
 • Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
 • Telefoninformáció


UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zrt.

1996. szeptember 10-én alapították meg az Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Részvénytársaságot. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 128/2017 (VI.29.) és 129/2017 (VI.29.) számú képviselőtestületi határozataival döntött, hogy a közúti járművel történő várakozási (parkolási) közszolgáltatási feladatok ellátásával a társaságot bízza meg. Ennek megfelelően a társaság neve is megváltozott, a 2017. július 26-án kelt Cégbírósági végzés szerint a társaság új neve – igazodva a megváltozott feladathoz Újpesti Parkolási Zrt. lett. A Képviselőtestület 201/2019 (XII.12.) számú határozata értelmében a Társaság fő tevékenysége az önkormányzati pályázati projektek projektmenedzsmenti feladatainak irányítása, városfejlesztési feladatok koordinációja. A megváltozott fő tevékenységhez igazodva döntött a Társaság nevének megváltoztatásáról is. A Társaság új elnevezése: UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zrt. (rövidített elnevezése: UPP Zrt.). A társaság feladata az önkormányzat futó pályázati projektjei projektmenedzsmenti feladatainak irányítása és koordinációja, valamint állami vagy európai uniós alapokból esetleges egyéb forrásokból származó pályázatok menedzselése.

Főbb tevékenységek:
• üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
• projektmenedzsment
• projekt koordináció
• projekt lebonyolítási feladatok
• projekt irányítása
• projekt pénzügyi elszámolása

Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft.
A cég fő tevékenységei:
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Film-, videó, televízióműsor gyártása
Film-, video- és televízióprogram terjesztése
Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
Világháló-portál szolgáltatás
Hírügynökségi tevékenység
A tag(ok) adatai
1/1. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata
HU-1042 Budapest, István út 14.
Szerződések
Nyomdai közbeszerzés

Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft.
2011. márciusában kezdte meg tevékenységét a Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzata által létrehozott szervezet, az Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft. a korábbi Főtér Kft. átalakításával.
A cég főbb tevékenységei:
1. Az önkormányzat közterületén zöld- és virágos felületek valamint kapcsolódó sétányok, parkok fenntartása

2. Az önkormányzat közterületén lévő utcabútorok, játszóterek, sportpályák és a hozzájuk tartozó eszközök karbantartása, felülvizsgálata

3.Városi állattartáshoz kapcsolódó létesítmények területének és eszközeinek fenntartása

4. Az önkormányzat közterületén öntözőhálózatok, vízvételi helyek karbantartása

5. Az önkormányzat közterületeinek takarítása, tisztántartása, az önkormányzat tulajdonában lévő szemetesek ürítése, illegális hulladéklerakók felszámolása, hulladékgyűjtés, kezelés

6. Az önkormányzat által szervezett rendezvényeken való közreműködés

7. Az önkormányzat zöldterületeinek kataszteri nyilvántartásához szükséges adatok szolgáltatása és kapcsolódó közterületi monitoring üzemeltetése

8. Az önkormányzat parkjaiban parkőri hálózat működtetése

9. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, üzlethelyiségek, társasházak karbantartása, hibaelhárítási munkái

Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft

A társaság céljának elősegítése érdekében folytatott üzletszerű gazdasági tevékenységek:
93.29 – M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (főtevékenység)
18.12 – Nyomás (kivéve: napilap)
68.20 – Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
73.12 – Médiareklám
82.19 – Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
90.01 – Előadó-művészet
90.02 – Előadó-művészet kiegészítő tevékenység
90.04 – Művészeti létesítmények működtetése
91.02 – Múzeumi tevékenység
93.19 – Egyéb sporttevékenység

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Nincs ilyen közalapítvány

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Nincs ilyen lap

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai


Budapest Főváros Kormányhivatala

Cím: 1056 Bp., Váci u. 62-64.
Postacím:1364 Bp., Pf. 234.
E-mail: budapest@bfkh.gov.hu
Telefon: 06-1-328-5862

Honlap: kormanyhivatal.hu

Ügyfélszolgálat elérhetősége: kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti-egyseg

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Magyarország Alaptörvénye

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény

Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
A közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény

A közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény
Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény
A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény
Egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény

A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
Az általános fogalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény

Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény

A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény
A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet

A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2019. (X.30.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 191/2020. (IX.24.) önkormányzati határozata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármestere és Jegyzője 31/11/2018 számú közös utasítása Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatáról

Közbeszerzési Szabályzat
Beszerzési Szabályzat
Kockázatkezelési Szabályzat
A közérdekű adatok megismerése iránti igények teljesítésének rendjéről
Beléptetési rendszerre vonatkozó szabályzat és adatkezelési tájékoztató

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Nincs ilyen adat

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Rendőrség támogatása

Tűzőrség támogatása

Bursa Hungarica Ösztöndíj

Kerületi média támogatása

Könyv és kulturális kiadványok támogatása

Kerületi rendezvények támogatása

Egyházak támogatása

Egyéb kulturális célú támogatások

Nyári tábor és erdei iskolák támogatása

Utánpótlás nevelési tevékenység támogatása

Drog-prevenció

Balatonfüredi Kardiológiai Rehab. Int. Alapítvány támogatás

Idősek hónapjának támogatása

100 évesek köszöntése

Városháza étterem kialakítása

Kerületi kitüntetések, elismerő címek adományozása
07/2012. az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről

08/2012. az Újpest Kiváló Tanulója, az Újpest Kiváló Diáksportolója és a Kiváló Diákközösségi Munkáért Díjakról

Köztéri szobor, és emléktábla állítás
28/1996. Az emléktábla-állításról

Tankönyv támogatás
57/2012. a 2013. évi önkormányzati tankönyvtámogatásról

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Támogató szolgálat működtetése szerződéssel

HPV fertőzés megelőzésére védőoltás
38/2010.(III.02.) Képviselőtestület-határozat

Kisváll. tám. Ker. és Iparkamara IV. ker. tagcsoportja
01/2011. Az újpesti kisvállalkozások fejlődését elősegítő támogatásról

Társasházak felújítási támogatása
12/2013. a hagyományos-, a panel- és az egyéb iparosított technológiával épült lakóépületek felújításának önkormányzati támogatásáról

Fiatalok garzonházának – Fecskeház – fenntartása
39/2011. Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásának szabályairól és a bérleti jogviszony feltételeiről

A 3/2015. önkormányzati rendelet alapján nyújtott támogatások

Galéria fenntartás
http://ujkk.hu/

Színház fenntartás

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

 

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv neve

Az államigazgatási hatósági ügyek jegyzői hatáskörbe tartoznak, a jogorvoslat szerve Budapest Főváros Kormányhivatala.

Az önkormányzati hatósági ügyek tekintetében a Képviselő-testület a hatáskör gyakorlását a polgármesterre ruházta, ebben az esetben a jogorvoslati kérelmeket a Képviselő-testület bírálja el.

A keretösszeget is meghatározó mértékű átmeneti segélykérelem elbírálásáról átruházott hatáskörben a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság dönt. A fogyatékosok adósságkezelése és a fűtéskorszerűsítési támogatás megállapítására benyújtott pályázatok elbírálását átruházott hatáskörben a Képviselő-testület által létrehozott ad hoc bizottság végzi.

Az illetékességi terület államigazgatási és önkormányzati hatósági ügyekben egyaránt: Budapest IV. kerület.

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe:

Budapest, IV.kerület

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv neve:

Igazgatási Főosztály

Igazgatási Osztály

Gazdasági Főosztály Adóigazgatási Osztály

Szociális Főosztály Szociális Osztály

Szociális Főosztály Lakásügyi Osztály

A kérelmet az a szociális hatáskört gyakorló szerv bírálja el, amelynek illetékességi területén a kérelmező lakcíme van. Ha a kérelmezőnek több lakcíme van, az illetékességet az a lakóhely vagy tartózkodási hely alapozza meg, ahol életvitelszerűen lakik.

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása:

Ügyleírások:

Igazgatási főosztály
Igazgatási Osztály
Szociális Főosztály Szociális Osztály
Szociális Főosztály Lakásügyi Osztály
Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Osztály

Igazgatási Osztály


Igazgatási Osztály – Budapest IV. István út 14. I. em. 42.-45.
Postacím: 1325 Budapest, Újpest 1. Pf.107.Az ügyfélfogadási rendje:

Hétfő
14-18 óra

Szerda
10-17 óra

Péntek
8-12.30 óra


Igazgatási Osztály tevékenységi köréhez kapcsolódó ügyek, az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

Az Igazgatási Osztály tevékenységi köréhez kapcsolódó nyomtatványok:

Adóigazgatási Osztály

Adóigazgatási Osztály tevékenységi köréhez tartozó nyomtatványok:

Kormányablak és Okmányirodai Osztály

Kormányablak és Okmányirodai Osztály
1042. Budapest, István út 15.Tisztelt Kerületi Lakosok!
Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet alapján 2013. január 1-jétől számos, korábban az önkormányzatnál intézhető ügykör – többek között az okmányirodai, gyámhivatali feladatok – átkerültek Budapest Főváros Kormányhivatala szervezetébe tartozó fővárosi kerületi hivatalokhoz.link: https://ujpest.hu/hivatal_iroda/167

Lakásügyi Osztály

A Lakásügyi Osztály tevékenységi köréhez kapcsolódó hatósági ügyek:

Szociális Osztály

Az ügyfélfogadás helye: 1042 Budapest, Király u. 12-14.A Szociális Osztályon igényelhető ellátások formái:

A pénzbeli szociális ellátások a következők:

Rendszeres (havonta folyósított) ellátások:

 • Települési támogatás
  • Lakhatási támogatás
  • Gondozási támogatás
  • Hátralékkezelési támogatás
 • Lakbértámogatás

Eseti ellátások:

 • Rendkívüli települési támogatás
 • gyermek születéséhez kapcsolódó támogatás

A természetben nyújtott szociális ellátások a következők:

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
 • gyógyszerutalvány
 • köztemetés

Egyéb:

 • Újpesti Babaköszöntő Program
 • Fogyatékos személyek díjhátralék-kiegyenlítő támogatása
 • Ünnepekhez kapcsolódó támogatás
 • Védendő fogyasztó igazolása

 

Nyomtatványok

Szociális Osztály tevékenységi köréhez kapcsolódó kérelmek:

Települési támogatás

Rendkívüli települési támogatás (korábbi önkormányzati segély)

Babaköszöntő program

Gyermek születéséhez kapcsolódó támogatás

Gyógyszerutalvány

Köztemetés

Lakbértámogatás

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Védendő fogyasztó igazolás

Egyéb kapcsolódó nyomtatványok:

Jövedelemigazolás

Vagyonnyilatkozat

Fontosabb jogszabályok:
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
63/2006. (III.27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015.(II.27.) számú rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Alapvető eljárási szabályok:
-A szociális igazgatási eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
– Az egyes ellátások megállapítására, kérelemre indult eljárást követően van lehetőség.
-A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a hatóság felhívhatja a kérelmezőt, hogy családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozzék, illetve azokat igazolja.
-A szociális ellátásban részesülő a jogosultsági feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító szervet.
-A felülvizsgálatot igénylő ellátások esetén az ügyfél együttműködésének hiánya a támogatás megszüntetését vonhatja maga után.
-A kérelmek személyesen történő benyújtása esetén lakcímének és személyének azonosítására alkalmas és érvényes iratot szíveskedjen magával hozni.
– Amennyiben kérelmező helyett megbízottja jár el, meghatalmazással kell rendelkeznie.

Az egyes ellátási formák igényléséhez rendszeresített nyomtatvány tájékoztató része tartalmazza a jogosultság megállapításához szükséges dokumentumok felsorolását.

 • Személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 • bírósági döntés a gyermekelhelyezésről, szülői felügyelet gyakorlásáról, válóperről,
 • születési,házassági, halotti anyakönyvi kivonat, közjegyzői irat az élettársi kapcsolatról,
 • jövedelemmel nem rendelkező személyek esetén Munkaügyi Központ „Hatósági Bizonyítvány” igazolása, hogy regisztrált álláskereső,
 • jövedelem igazolás, ingó-és ingatlan vagyonnal kapcsolatos irat, szerződés
 • orvosi igazolás, szakorvosi javaslat.

 

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokra vonatkozó kérelmeket a Budapest Főváros IV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális Főosztály Szociális Osztályán (1042 Budapest, Király u. 12-14. ) lehet benyújtani ügyfélfogadási időben, vagy postai úton eljuttatni.

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

Az Igazgatási Osztály tevékenységi körébe tartozó hatósági ügyek eljárási illetéke, szolgáltatási díja:

A Szociális Főosztály tevékenységi körébe tartozó hatósági ügyek eljárási illetéke, szolgáltatási díja:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 16. § alapján a szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes.

A fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása iránti eljárás költség- és illetékmentes.

Gyámhatóság (Kormányhivatal sziakigazgatási szerve)

Tisztelt Kerületi Lakosok!
Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet alapján 2013. január 1-jétől számos, korábban az önkormányzatnál intézhető ügykör – többek között az okmányirodai, gyámhivatali feladatok – átkerültek Budapest Főváros Kormányhivatala szervezetébe tartozó fővárosi kerületi hivatalokhoz.link: itt

Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Osztály

Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Osztály – Budapest IV. kerület István út 14. földszint 16-19.

 

Postacím: 1325 Budapest, Újpest 1. posta, Postafiók 107.

 

Az ügyfélfogadás rendje:

Hétfő
14-18 óra

Szerda
10-17 óra

Péntek
8-13 óra

 

Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Osztály tevékenységi köréhez kapcsolódó hatósági ügyek, az alapvető eljárási szabályok, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

 

Az ügyintézés hivatali ügyfélfogadási időben történik, időpontfoglalás nem szükséges. Az ügyintézéssel kapcsolatos felvilágosítást telefonon, elektronikus levélben, vagy személyesen a hivatal ügyfélfogadási idejében lehet kérni.

 

Fás szárú növényekkel kapcsolatos ügyek

 

 

 

 

 

 

 

Környezetvédelmi ügyek

 

 • 500 m3/év mennyiséget nem meghaladó, kommunális szennyvíz elszikkasztásával, talajvízkúttal kapcsolatos ügyek

 

 

 • Hulladékgazdálkodási, gyom- és parlagfűfertőzöttséggel kapcsolatos ügyek

 

 

 • Zajvédelmi ügyek

 

 

Jogszabályok

 

 • Alapvető eljárási szabályok, az ügyfelet megillető jogok és az ügyfelet terhelő kötelezettségek: 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól;
 • Az ügyintézés határideje (elintézési határidő): 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 33. §;
 • Az ügyintézés határideje (fellebbezési határidő): 2005. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 99. § (1) bekezdés;
 • Fás szárú növényekkel kapcsolatos ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, letölthető formanyomtatványok: 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről 6. § (2) bekezdés;
 • Környezetvédelmi ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:
  A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény;
  Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény;
  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény;
  A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet;
  A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Kormányrendelet;
  A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Kormányrendelet;
  A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet;
  A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet;
  A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-Eüm együttes rendelet;
  A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet;
  A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet;
  A főváros köztisztaságáról szóló 48/1994.(VIII.1.) Fővárosi Közgyűlési rendelet;
  A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 17/2015. (V.29.) számú önkormányzati rendelet.

 

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

A.) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások: https://ujpest.hu/rendeletek/2022-15.pdf

B.) Újpesti Önkormányzat Bölcsődék Intézménye: https://ujpest.hu/rendeletek/2010-23.pdf

C.) Hajléktalan ellátás

72/2012. (III.29.) önko. határozat

Twist Olivér Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés alapján

hajléktalanok nappali ellátása

átmeneti szálló

utcai szociális munka

D.) Családok Átmeneti otthona

SOS Krízis Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés értelmében  66/2013. (IV.25) önko. határozat

Humán szolgáltatások

A.) Közművelődési, kulturális szolgáltatások: https://ujpest.hu/kulturalis-intezmenyek

B.) Sport szolgáltatások:  https://ujpest.hu/sport-intezmenyek

C.) Egészségügyi szolgáltatások, ellátások: https://ujpest.hu/egeszsegugyi-intezmenyek

Kommunális szolgáltatások

A.) Piac üzemeltetése:

B.) Lakásgazdálkodási, fenntartási feladatok:

Környezetvédelem

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

A közfeladatot ellátó szerv által az alaptevékenysége ellátásához használt saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke

Az 57/2013. (II.27.) sz. Korm. rendelet a telepengedély, ill. a telep létesítésének
bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató
tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés
szabályairól.

Nyilvántartás az ipartelepekről

Ellenőrzési terv a kereskedelmi-, ipari tevékenységet végzőkre vonatkozóan

Jelentés a kereskedelmi-, ipari tevékenységet végzőkre és a szálláshely üzemeltetőkre vonatkozó ellenőrzési terv végrehajtásáról

A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

Az Igazgatási Osztály által vezetett nyilvántartások jegyzéke:

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Nincs ilyen kiadvány

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

A Képviselő-testület döntései előkészítésének rendjére, az állampolgári közreműködésre, eljárási szabályokra, valamint az ülések nyilvánosságára vonatkozó szabályokat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2019. (X. 30.) önkormányzati rendelete tartalmazza

A Képviselő-testület ülésének helye: 1041 Budapest István út 14. II. emelet Díszterem

A Képviselő-testület üléseinek időpontja, az ülésen tárgyalt, ill. tárgyalandó előterjesztések, valamint az elfogadott döntések és az ülések jegyzőkönyvei

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Képviselő-testületi ülések előterjesztései

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Hirdetmények, közlemények

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Pályázatok

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

II.12.1. Vizsgálatok, ellenőrzések listája
A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása2011-2019. évi belső ellenőrzések listája

II.12.2. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai:

II.12.3. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai: Az Általános Igazgatási Osztályt érintő külső vizsgálat 2013. évben nem volt.

II.12.4. A működés eredményessége, teljesítmény
A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

II.12.5. Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk: Építésigazgatási Osztály

Általános Igazgatási Osztály

2013 I. negyedéves beruházás statisztikai jelentés

2013 II. negyedéves_beruházásstatiszkai jelentés

Éves gazdaságstatisztikai jelentés – 2012

Éves jelentés a beruházások összetételéről – 2012

Szociális osztály

Ügyiratforgalmi statisztikák

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

nincs ilyen adat

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Nincs ilyen adat

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Nincs ilyen adat

Különös közzétételi lista

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Különös közzétételi lista
Az Mötv. 39. §-a szerinti vagyonnyilatkozatok

 

Önkormányzati rendeletek

Nyilvántartás az ipartelepekről

Nyilvántartás a szálláshelyekről

Nyilvántartás a zenés, táncos rendezvényekről

Statisztikai adatszolgáltatás a közérdekű adatigénylések teljesítéséről a II.15 pontban található.

II. 19

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

Nincs ilyen adat

II. 20.

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Nincs ilyen adat

II. 21.

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

Nincs ilyen adat

II. 22.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Nincs ilyen adat

II. 23.

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Nincs ilyen adat

II. 24.

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Nincs ilyen adat

II. 25.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Nincs ilyen adat

III. Gazdálkodási adatok

Közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás

III.1.1. Éves költségvetések

A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

a 2023. évi költségvetési rendelet 3. számú módosításának táblázatos mellékletei
2023 évi költségvetési rendelet 3. számú módosítása
a 2023. évi költségvetési rendelet 2. számú módosításának táblázatos mellékletei
2023 évi költségvetési rendelet 2. számú módosítása
a 2023. évi költségvetési rendelet 1. számú módosításának táblázatos mellékletei
a 2023 évi költségvetési rendelet 1. számú módosítása
a 2023 évi költségvetési rendelet
a 2023. évi költségvetési rendelet táblázatos mellékletei

Költségvetés – 2022
Költségvetés – 2021 | Költségvetés – 2021 melléklet
Költségvetés – 2020 | Költségvetés – 2020 melléklet
Költségvetés – 2019
Költségvetés – 2018
Költségvetés – 2017
Költségvetés – 2016
Költségvetés – 2015
Költségvetés – 2014
Költségvetés – 2013
Költségvetés – 2012
Költségvetés – 2011
Költségvetés – 2010
Költségvetés – 2009
Költségvetés – 20082012. évi költségvetés táblái
2011-es költségvetés táblái

III.1.2. Számviteli beszámolók

A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

2011. I. féléves beszámoló

A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma:

 1. 03. 01. 233 fő (ebből 34 fő munkaszerződéses)

Tisztségviselők illetménye, költségtérítése 2024.01.01-től:

1 fő polgármester havi illetménye:         1.323.000 Ft          költségtérítése: 195.000 Ft

1 fő alpolgármester havi illetménye:      1.220.200 Ft          költségtérítése: 175.500 Ft

1 fő alpolgármester havi illetménye:      1.193.200 Ft          költségtérítése: 175.500 Ft

1 fő alpolgármester havi illetménye:      1.208.700 Ft          költségtérítése: 175.500 Ft

1 fő alpolgármester havi illetménye:      1.170.000 Ft          költségtérítése: 175.500 Ft

Tisztségviselők illetménye 2024.03.01-től:

1 fő jegyző havi illetménye:                     1.437.500 Ft

1 fő aljegyző havi illetménye:                  1.322.500 Ft

Köztisztviselői illetményalap 2024. március 1-től:             73.000 Ft

Foglalkoztatottak létszáma, juttatások adatai 2024.03.01. állapot szerint

Foglalkoztatottak létszáma* 215 fő

 

Havi illetmény                     Költségtérítés

Vezető tisztségviselők**           6.115.100.-Ft                       897.000.-Ft

Vezetők***                              23.638.190.-Ft                                  0.-Ft

Egyéb foglalkoztatottak**** 112.897.658.-Ft                                  0.-Ft

 

Összesen                                142.650.948.-Ft                      897.000.- Ft

 

Cafetéria: egységesen nettó 400.000 Ft/fő/év.

 

Megjegyzés:

* Foglalkoztatottak létszáma: munkajogi állományi létszám

** Vezető tisztségviselők: polgármester, alpolgármester

*** Vezetők: jegyző, aljegyző, főosztályvezetők, osztályvezetők

**** Egyéb foglalkoztatottak: az előző két kategóriába nem soroltak

 

 

Archív

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál foglalkoztatott nők és férfiak mediánjövedelemének meghatározása nem mutat nemek közötti bérkülönbséget.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

Szerződések 2023.

Szerződések 2022.

Szerződések 2021.

Szerződések 2020.

Szerződések 2019.

2018 – Önkormányzat szerződések

2018 – Hivatal szerződések

2017 – Önkormányzat szerződések

2017 – Hivatal szerződések

2016 – Önkormányzat szerződések

2016 – Hivatal szerződések

2016. év – szerződések

2015 – Hivatal szerződések

2015 – Önkormányzat szerződések

2015. 07. hó Önkormányzati szerződések

2015. 05. hó Önkormányzati szerződések

2015. 02. hó Önkormányzati szerződések

2014. Hivatali Szerződések

2014. Önkormányzati Szerződesek

Ingatlan adásvételi szerződések

2013. Hivatali Szerződések

2013. Önkormányzati Szerződesek

2012. évi szerződések

2011. évi szerződések

2010. évi szerződések

5 milliót elért szerződések

5 millió Ft-ot elért szerződések 2012

Felhalmozási célú államháztartáson kívüli szerződések

Működési célú államháztartáson belüli szerződések

Működési célú államháztartáson kívüli szerződések

2013-ban élő 2010-2012 közötti 5m feletti szerződések – HIVATAL

2013-ban élő 2010-2012 közötti 5m feletti szerződések – ÖNKORMÁNYZAT

2010-es költségvetés táblái:

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Nincs ilyen adat

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

A 4. pontban található

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Európai Unió által támogatott fejlesztések

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Közbeszerzések

Megszakítás