péntek, június 21

Temetési támogatás

Az a személy, aki elhunyt egyeneságbeli rokona, örökbefogadott-, mostoha- vagy nevelt gyermeke, örökbefogadó-, mostoha- vagy nevelőszülője, testvére, házastárs egyeneságbeli rokona vagy más közeli hozzátartozója eltemettetéséről gondoskodott temetési támogatásban részesül, amennyiben ezen elhunyt hozzátartozójának eltemettetése nem közköltségen történt.

Temetési támogatás annak a személynek nyújtható, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem együttesen nem haladja meg a helyi jövedelemalap 375%-át (149 625 Ft).

Az elhunyt hozzátartozó eltemettetéséhez nyújtott települési támogatás összege az igazolt temetési költség összege, de legfeljebb a helyi jövedelemalap 200 %-a (79 800 Ft).

Letölthető dokumentumok

Megszakítás