szerda, július 17

Szociális FőosztályElérhetőségek


Telefon: 231-31-79
Fax: 231-31-91
Email: szocialis_foosztaly@ujpest.hu


Kapcsolódó ügyek


Lakásügyi Osztály


A bérleti szerződés meghosszabbítása

Albérletbe adás

Befogadás

Bérlakásra vonatkozó tartási szerződés jóváhagyása

Bérlemény megvásárlása

Bérleti jogviszony folytatása

Bérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése másik lakás bérbe adásával

Bérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése pénzbeli térítéssel

Bérleti jogviszony rendezése

Bérlőtársi jogviszony létesítése

Csatolás

Fecskeház

Kizárólagos bérlőnek történő elismerés

Lakás bérbeadása iránti kérelem

Lakáscsere

Lakáskérelem bírói ítélet alapján

Lakbér és különszolgáltatási díj hátralék részletekben történő megfizetése

Lakbér felülvizsgálata

Névváltozás

Szociális Osztály


Ápolási díjat kiegészítő támogatás

Babaköszöntő program

Beiskolázási támogatás

Egyéb kapcsolódó nyomtatványok

Energiafogyasztáshoz nyújtott kiegészítő támogatás

Fogyatékos személyek díjhátralék-kiegyenlítő támogatása

Fővárosi lakásrezsi támogatás

Gondozási támogatás - a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás

Gyermek születéséhez kapcsolódó támogatás

Gyermeket egyedül nevelő szülő támogatása

Gyógyszerutalvány

Hatósági bizonyítvány

Hátralékkezelési támogatás - a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás

Köztemetés

Lakbértámogatás

Lakhatási támogatás - a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás

Nyugdíjszerű ellátásban részesülők plusz támogatása

Rendkívüli települési támogatás

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Temetési támogatás

Védendő fogyasztó igazolás

Védőoltáshoz nyújtott támogatás


Megszakítás