szombat, április 1

A magyar állampolgárság megszerzése

A magyar állampolgárság megszerzésére irányuló kérelmeket kizárólag a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalainál lehet benyújtani a járási hivatal székhelyén, továbbá olyan járási hivatalban, ahol okmányiroda működik.

A magyar állampolgárság megszerzése iránti eljárásban az anyakönyvvezető feladatai:

  • Az eljárás végén az anyakönyvvezető is ellenőrzi a magyar nyelvtudást.
  • Az állampolgársági eskü vagy fogadalom letétele Magyarországon a település polgármestere előtt történik, melynek időpontjáról az anyakönyvvezető értesíti a kérelmezőt.

2013. március 1-jétől megszűnik az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételére rendelkezésre álló határidő meghosszabbításának lehetősége, azt az eskü letételére való felhívás közlésétől számított egy éven belül (jogvesztő határidő) kell letenni.

A honosított a magyar állampolgárságot az eskü vagy fogadalom letételének napján szerzi meg.

A honosított magyar állampolgárokat az anyakönyvvezető látja el magyar személyazonosító igazolvánnyal és lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal.

Ügyintézési határidő: 1 év

Az eljárás illetékmentes.

Az ügyfelet megillető jogokat és az ügyfelet terhelő kötelezettségeket az Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény tartalmazza.

Vonatkozó jogszabályok:

Letölthető dokumentumok

Munkatársak

Merkwart Annamária
csoportvezető
1041 Budapest, István út 14. I. em. 33.
anyakonyv@ujpest.hu

Bácsi Diána
anyakönyvvezető
1041 Budapest, István út 14. I. em. 33.
anyakonyv@ujpest.hu

Badari Krisztina
anyakönyvvezető
1041 Budapest, István út 14. I. em. 33.
anyakonyv@ujpest.hu

Hortobágyi Noémi
anyakönyvvezető
1041 Budapest, István út 14. I. em. 33.
anyakonyv@ujpest.hu

Csorbáné Pásztor Zsuzsanna
anyakönyvvezető
1041 Budapest, István út 14. I. em. 33.
anyakonyv@ujpest.hu

Megszakítás