csütörtök, július 18

Városüzemeltetési FőosztályElérhetőségek


Cím: Régi városháza, 1041 Budapest István út 14.
Telefon: 231-31-48
Fax: 231-3149
Email: varosuzem.fooszt@ujpest.hu


Kapcsolódó ügyek


Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Osztály

Szabályszegési ügyek
Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Osztály

500 m3/év mennyiséget nem meghaladó, és kizárólag házi, kommunális szennyvíz elszikkasztását szolgáló létesítmény megépítésével, használatbevétel, átalakításával és megszüntetésével kapcsolatos ügyek

Építési-bontási tevékenység során keletkező környezeti zaj határértékeinek betartása alóli időszakos felmentés

Fakivágással kapcsolatban keletkező bejelentési kötelezettséggel kapcsolatos eljárás

Fás szárú növények életveszélyes, egészségre veszélyes, vagyonra veszélyes állapota miatti fakivágási kötelezés

Fás szárú növények fenntartásával, kezelésével kapcsolatos előírások teljesítésére való kötelezés

Fás szárú növények telepítésével kapcsolatos előírások teljesítésére való kötelezés

Közterületen lévő fás szárú növények kivágása utáni pótlásával kapcsolatos kötelezés

Közterületen lévő fás szárú növények kivágásának engedélyezése

Magáningatlan előtti közterület hulladékgazdálkodási ügye (ingatlan előtti közterület szennyezettsége esetén)

Magántulajdonú ingatlan előtti közterület gyomfertőzöttségének hatósági ügye, valamint az ingatlanokról kinyúló ágak visszavágásának kérdése

Magántulajdonú ingatlan előtti közterület parlagfűfertőzöttségének hatósági ügye

Magántulajdonú ingatlan gyomfertőzöttségének hatósági ügye

Magántulajdonú ingatlan hulladékgazdálkodási ügye (ingatlanon illegálisan tartott, vagy oda szabálytalanul kihelyezett hulladékok esetén)

Magántulajdonú ingatlan parlagfűfertőzöttségének hatósági ügye

Talajvízkút létesítésének, üzemeltetésének, fennmaradásának és megszüntetésének vízjogi engedélyezése, amely a létesítő házi vízigényének 500 m3/év mennyiségig terjedő kielégítését szolgálja

Üzemi, vagy szabadidős létesítmény zajkibocsátásának hatósági engedélyezése (környezeti zajkibocsátási határértékek megállapítása)

Zajkibocsátással járó kültéri építési-bontási tevékenység hétvégi korlátozása alóli időszakos felmentés (határérték-túllépésre nem jogosít fel)


Megszakítás