Ülés tartalma

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Időpont: 2016. április 27.

1.

Gézsi András és Gézsi Andrásné Budapest IV. kerület, Árpád út 160. I/4. szám alatti lakosok kérelme bérleti jogviszonyuk közös megegyezéssel, pénzbeli térítés ellenében történő megszüntetése tárgyában
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

2.

Előterjesztés munkáltatói kölcsönszerződés módosítása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

3.

Előterjesztés a Budapest IV. kerület Munkásotthon utca 31-39. szám alatti Társasházban lévő 70897/2/A/5 hrsz-ú ingatlan értékesítése tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

4.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság kérelme kedvezményes bérleti díj megállapítása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

5.

Előterjesztés a Budapest IV. kerület Rózsa utca 6. A. épület, földszint 2. szám alatti helyiségre vonatkozó kedvezményes bérleti díj megállapítása iránti kérelem elbírálása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

6.

Előterjesztés a Budapest IV. kerület Petőfi Sándor utca 8. szám alatti helyiségre vonatkozó, kedvezményes bérleti díj megállapítása iránti kérelem elbírálása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

7.

Előterjesztés a Budapest IV. kerület Külső Szilágyi út 14. szám alatti helyiségre vonatkozó, kedvezményes bérleti díj megállapítása iránti kérelem elbírálása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

8.

Előterjesztés a Budapest IV. kerület Templom utca 7. C. ép. földszint alatti helyiségre vonatkozó kedvezményes bérleti díj megállapítása iránti kérelem elbírálása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

9.

Előterjesztés a Budapest IV. kerület Sárpatak utca 10. földszint 3., valamint 1048 Budapest, Sárpatak utca 12. földszint 2.szám alatti helyiségekre vonatkozó kedvezményes bérleti díj megállapítása iránti kérelem elbírálása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

10.

Az Orosz Cukrászda Bt. kérelme a Budapest IV. kerület Templom utca 3. szám alatti helyiségre vonatkozó bérleti díj csökkentés tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

11.

A Káposztásmegyeri Fogódzó Szociális Alapítvány kérelme a Budapest IV. kerület Intarzia utca 15. szám alatti helyiségre vonatkozó bérleti díj csökkentés tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

12.

Az Ingatlanvár Bt. kérelme kedvezményes közterület használat engedélyezése tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

13.

A Magyar Kerékpáros Klub Észak-pesti Területi Szervezetének kérelme díjmentes közterület használat engedélyezése tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

14.

Tamás Zoltán kérelme díjmentes közterület használat engedélyezése tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

15.

A Viola Noir Kft. kérelme kedvezményes közterület használat – vendéglátói előkert – engedélyezése tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

16.

Előterjesztés magántulajdonú pavilon közterület használati díjhátralék részletekben történő megfizetése tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

17.

Előterjesztés a Gazdasági Intézmény ellátási körébe tartozó intézmények 2016. évi felújítási munkái tárgyában
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

18.

Előterjesztés az újpesti egyházak felújítási, fejlesztési támogatása tárgyában
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

19.

Előterjesztés az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójának és 2016. évi közszolgáltatási tervének elfogadása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

20.

Előterjesztés az Újpesti Városgondnokság Kft. 2016. évi közszolgáltatási és üzleti tervének elfogadása tárgyában
Előterjesztő: Rádi Attila alpolgármester

21.

Előterjesztés az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. éves beszámolójának elfogadása tárgyában
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

22.

Előterjesztés az Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft éves beszámolójának elfogadása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

23.

Előterjesztés az Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zrt. éves beszámolójának és 2016. évi üzleti tervének elfogadása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

24.

Előterjesztés a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2015. évi zárszámadásának elfogadása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

25.

1046 Budapest, Szabolcsi Bence tér 1. – Kordován tér 10. szám alatti, Hetednapi Advenista Egyház Budapest – Újpest Gyülekezete által bérelt helyiségre vonatkozó kedvezményes bérleti díj megállapítása iránti kérelem elbírálása.

26.

Döntés a 1043 Budapest, Lorántffy Zsuzsanna utca 22. szám alatti, 70494/0/A helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanra vonatkozó, önkormányzati elővásárlási jog tekintetében.

27.

Budapest IV. ker. Király u. 9. szám alatti szolgáltatóházban található helyiség bérbeadása iránti kérelem

28.

Javaslat Budapest IV. kerület, Üdülősor 5. szám alatti ingatlan kedvezményes bérbeadására.

29.

Kérelem kedvezményes közterület használat engedélyezésére

30.

Javaslat munkáltatói kölcsönszerződés módosítására