Ülés tartalma

Testületi ülés

Időpont: 2022. november 24.

2.

Egyes költségvetési tárgyú döntéshozatal Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2022. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló rendelet V. sz. módosításáról, valamint az Önkormányzat 2023. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotásáról

3.

Javaslat az építmény- és telekadóról szóló 34/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosítására

4.

Javaslat a települési adóról szóló 29/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosítására

5.

Javaslat a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 43/2003. (XII.10.) önkormányzati rendelet módosítására

6.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 17/2015.(V.29.) önkormányzati rendelet módosítására

7.

Javaslat a közterületek használatáról és rendjéről szóló 25/2021. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosítására

8.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 2023. évi folyószámla hitelkeretének megújítására

9.

Döntés a 9. és 10. számú városrészekre hatályos kerületi szabályozási tervekben szereplő szabályozási vonal felülvizsgálatáról

10.

Döntés a Káposztásmegyer lakótelep KÉSZ eseti módosítása terveztetésének tárgyában

11.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet, Polgármesteri Titkárságán és a Gazdasági Főosztály, Költségvetési Osztályán üres és megüresedő álláshely betöltéséhez való hozzájárulásról

12.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata fenntartásában működő Újpesti Nyár Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezésére

13.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Gyermek- és Ifjúsági Stratégiája (2023-2026) és Cselekvési terve (2023-2024) című dokumentum elfogadására

14.

Javaslat az Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet épületén dr. Bernolák Béláról emléktábla elhelyezésére

15.

Javaslat „Ez a minimum” programmal kapcsolatosan még elvégzendő feladatok végrehajtási ütemtervére

16.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervének 7. számú módosítására

17.

Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról