Ülés tartalma

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Időpont: 2022. október 26.

1.

Javaslat Forgács Tamás egyéni vállalkozó „árszakértői” tevékenységre szóló megbízási keretszerződés létesítéséről.

2.

Tájékoztatás a KN-ELL Kontroll Mérnöki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű társasággal „Számítástechnikai hálózatépítés – EBP 2021” és „Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet Mentálhigiénés Gondozó” építési/beruházási munkákhoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyú megbízási szerződés 1. számú módosításáról.

3.

Javaslat a 1048 Budapest, 76512/398 hrsz-ú ingatlanon tervezett kutyafuttató létesítésének egyes feltételeiről szóló megállapodás megkötéséről.

4.

Javaslat a közétkeztetési feladatok ellátását végző Szakácstündér Vendéglátó Szolgáltató és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság kérelmével kapcsolatosan.

5.

A 1042 Budapest, Hajló u. 36. szám alatti, valamint 1048 Budapest, Galopp u. 14. szám alatti helyiségek bérleti díj mentességének meghosszabbítása iránti kérelem elbírálása.

6.

A 1042 Budapest, Árpád út 66. alatti pince helyiség kedvezményes bérleti díjának megállapítása iránti kérelem elbírálása.

7.

Javaslat a Budapest IV. kerület 76485/164, 76485/166 és 76485/168 helyrajzi számú ingatlanokra kiírt pályázatot lezáró döntés meghozatalára és együttes értékesítésére (Petőfi laktanya).

8.

Javaslat az Átlátszó.hu, a K-Monitor és a Transparency International Magyarország civil szervezetek által létrehozott „Ez a Minimum!” programmal kapcsolatosan még elvégzendő feladatok végrehajtási ütemtervére.

Helyszíni kiosztású anyag