Ülés tartalma

Testületi ülés

Időpont: 2023. augusztus 31.

1.

Javaslat a települési adóról szóló 29/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére

2.

Döntés az Íves út keleti oldalán lévő 5 db ingatlanon tervezett lakóterületi fejlesztéssel kapcsolatos településrendezést érintő módosítások Telepítési Tanulmánytervével és Településrendezési Szerződésével kapcsolatos döntések visszavonásáról

3.

Döntés a 11/2020. (IV. 9.) önkormányzati rendelet deregulációjával kapcsolatos szakmai segítségnyújtás tárgyában

4.

Döntés a BP/2800/00389-1/2023. számú törvényességi felhívásban foglaltakról

5.

Javaslat a VEKOP-6.2.1-15-2016-00001 azonosítószámú „Újpest Kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt” elnevezésű pályázat Támogatási Szerződésének 3. számú módosítására

6.

Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata és Újpest Önkormányzata között a Budapest IV., 76561/223, 76546/14 és 76512/474 hrsz. alatti erdők erdőgazdálkodási feladatainak ellátására vonatkozó megállapodás – együttműködési megállapodás egyidejű létrehozásával történő – megszüntetésére

7.

Javaslat az Újpesti Aradi Óvoda Pozsonyi Tagóvodája egy csoportszobájának használatba adására vonatkozó együttműködési megállapodás módosítására

8.

Javaslat Újpest Önkormányzata és Barkaszó település között létrejött testvértelepülési megállapodás jóváhagyására

9.

Javaslat Budapest IV. kerület 72561 helyrajzi számú közterület elnevezésének megváltoztatására

10.

Javaslat a Partners for Democratic Change Hungary Partners Hungary Alapítvány által támogatott „Primokiz Gyermekközpontú önkormányzati stratégia” alapdokumentumban meghatározott feladatok megvalósításának támogatására

11.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Egységen, Polgármesteri Titkárságon, Jegyzői Titkárságon, Adóigazgatási Osztályon, az Informatikai Osztályon és a Gazdaságért, költségvetésért, városüzemeltetésért és projektmenedzsmentért felelős Alpolgármesteri Kabineten lévő üres és megüresedő álláshelyek betöltéséhez való előzetes hozzájárulásról.

12.

Javaslat történelmi településrészelnevezés használatára vonatkozó hozzájárulásról

13.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármestere szabadságának igénybevételéről szóló tájékoztatása elfogadására

14.

Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

15.

Tájékoztatás 2023. június 30. napja és 2023. augusztus 25. napja között átruházott hatáskörben hozott döntésekről

16.

Egyéb előterjesztések