Ülés tartalma

Testületi ülés

Időpont: 2021. július 29.

1.

Javaslat bizottsági tagcserére

2.

Javaslat felügyelőbizottsági tagcserére

3.

Javaslat az M3 metró Káposztásmegyerig történő meghosszabbításával érintett területekre vonatkozó 4 db KÉSZ eseti módosításával kapcsolatos rendelet-tervezet jóváhagyása

4.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő- testületének a fás szárú növények helyi védelméről szóló 30/2018. (XI. 12.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére, valamint a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő- testületének a fás szárú növények helyi védelméről szóló…../2021.(…..) önkormányzati rendelet megalkotására

5.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő- testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2019. (X. 30.) önkormányzati rendelete módosítására

6.

Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvánnyal történő együttműködési megállapodás megkötésére és Újpest Kamattámogatási Programjának a bevezetésére

7.

Javaslat ingatlan értékesítésére kiírt pályázatot lezáró döntés meghozatalára

8.

Javaslat a Magyarországi Refurmátus Egyház Diakóniai Irodával támogató szolgáltatás személyi térítési díjának megfizetése tárgyában létrejött, 2020. október 20. napján kelt megállapodás 2. számú mellékletének módosítására a fizetendő térítési díj vonatkozásában

9.

Javaslat a Twist Oliver alapítvány 2014., 2018., 2019. és 2020. évekre vonatkozó szakmai beszámolóinak elfogadására