Bagyinszki Andrea

álladvédelmi ügyek
Igazgatási Főosztály

231-3101/296
1041 Budapest, István út 14. I. em. 44.
Állattartási és állatvédelmi ügyek