Heteiné Dobrán Mária

hatósági referens
Igazgatási Főosztály

231-3101/297
1041 Budapest, István út 14. I. em. 42.
Hagyaték