Ülés tartalma

Testületi ülés

Időpont: 2023. május 24.

1.

BRFK IV. kerületi Rendőrkapitányság beszámolója a 2022. év közbiztonsági helyzetéről, valamint a kapitányság munkájáról

2.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye 2022. évi belső ellenőrzési jelentéseinek elfogadására

3.

Beszámoló a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és irányítása alá tartozó intézmények 2022. évi költségvetéseinek teljesítéséről és a zárszámadásról

4.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2023. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló rendelet II. sz. módosítására

5.

Javaslat a Budapest Főváros Kormányhivatala törvényességi felhívására, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlására vonatkozóan a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2019. (X.30.) önkormányzati rendeletének 40/A. § rendelkezésével kapcsolatosan

6.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2019. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosítására

7.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról szóló 23/2010. (VIII.23.) önkormányzati rendelet módosítására

8.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásának szabályairól és a bérleti jogviszony feltételeiről szóló 39/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

9.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 37/2008. (XII. 22.) önkormányzati rendeletének módosítására

10.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés megújítására

11.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 2023. évi Közbeszerzési tervének 3. számú módosítására

12.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és az Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által megkötött Közszolgáltatási Szerződés 4. számú módosításának jóváhagyására

13.

Javaslat a 2023/2024. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására

14.

Javaslat alapítványok pályázati úton történő támogatására

15.

Javaslat alapítványok pályázati úton történő támogatására

16.

Javaslat a 9. számú házi gyermekorvosi körzet ellátására

17.

Javaslat a 38. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátási kötelezettségének megszűnésének tudomásulvételére, egyben az ellátási kötelezettség Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak történő átadására

18.

Javaslat a 39. számú felnőtt háziorvosi körzet tekintetében kötött feladat-ellátási szerződés megszűnésének tudomásulvételére, egyben az ellátási kötelezettség Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak történő átadására

19.

Javaslat Budapest IV. kerület 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelésének elfogadására

20.

Javaslat fogyatékos személyek nappali ellátására létrejött megállapodás módosítására a szolgáltatási díj vonatkozásában

21.

Javaslat egyházi ingatlanok térítésmentes átadásáról az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye részére a 70707/7 és a 70679 helyrajziszámú ingatlanok tulajdoni hányadokra és ingó vagyontárgyakra vonatkozóan

22.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Főosztály, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Osztályán, a Közhasznú Foglalkoztatási Osztályán és a Gazdasági Főosztály, Adóigazgatási Osztályán lévő üres és megüresedő álláshelyek betöltéséhez való előzetes hozzájárulásról

23.

Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról