Ülés tartalma

Testületi ülés

Időpont: 2021. december 9.

1.

KÖZMEGHALLGATÁS

2.

Tájékoztatás a településkép védelmével és településrendezési eszközökkel összefüggő intézkedésekről

3.

Javaslat az Önkormányzat 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására

4.

Javaslat egyes önkormányzati rendeletek módosításáról továbbá hatályba nem lépéséről

5.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és az Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által megkötött Közszolgáltatási Szerződés 3. számú módosításának jóváhagyására

6.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 48/2012.(XI.30) önkormányzati rendelet módosítására

7.

Javaslat a közterületek használatáról és rendjéről szóló 25/2021. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosítására

8.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásának szabályairól és a bérleti jogviszony feltételeiről szóló 39/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosítására

9.

Javaslat az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 2/2017. (II.2.) önkormányzati rendelet módosítására

10.

Javaslat a 40. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátási kötelezettségének megszűnéséről, egyben az ellátási kötelezettség Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak történő átadására

11.

Javaslat az Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő közszolgáltatási szerződés jóváhagyására

12.

Javaslat a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvánnyal közszolgáltatási megállapodás megkötésére

13.

Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

14.

Egyebek

Helyszíni kiosztású anyag