vasárnap, február 25

Pályázati kiírás fiatalok garzonházában lévő „Fecskeházi” lakásokra

Pinterest LinkedIn Tumblr +

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 29. 12:00

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata a 39/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelet alapján pályázatot ír ki a fiatalok garzonházában lévő „Fecskeházi” lakásokra. 

A pályázaton részt vehet minden olyan – 35. életévét be nem töltött – fiatal házaspár (házaspár alatt a továbbiakban a közjegyzői okirattal igazolt élettársakat is érteni kell), akik

 • a pályázat benyújtását megelőzően legalább 3 éve folyamatosan rendelkeznek az Önkormányzat illetékességi területén bejelentett lakó-, vagy tartózkodási hellyel és életvitelszerűen ott is élnek;
 • sem együttesen, sem külön-külön nem rendelkeznek, illetve korábban sem rendelkeztek önálló lakással (nincs és nem is volt tulajdonjoguk, haszonélvezeti-, használati- vagy bérleti joguk);
 • mindegyike állandó jelleggel kereső tevékenységet folytat, vagy akik közül egyikük felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója;
 • közül a kereső tevékenységet folytató házastárs vállalja pénzintézetnél nyitott megtakarítási számlára havi legalább 40 000 Ft megtakarítás teljesítését.

A fiatalok garzonházában lévő lakás bérbeadása a szociális helyzet alapján történő bérbeadás szabályai szerint történik. A lakbér mértéke 136 Ft/m2.

A megpályázható lakások:

 • Blaha L. u. 9. fszt. 1.               – összkomfortos, 29 m2 alapterületű
 • Blaha L. u. 9. fszt. 9.               – összkomfortos, 29 m2 alapterületű
 • Blaha L. u. 9. fszt. 10.             – összkomfortos, 29 m2 alapterületű
 • Blaha L. u. 9. fszt. 13.             – összkomfortos, 28 m2 alapterületű
 • Blaha L. u. 9. I. em. 24.          – összkomfortos, 28 m2 alapterületű
 • Blaha L. u. 9. I. em. 29.          – összkomfortos, 40 m2 alapterületű
 • Blaha L. u. 9. I. em. 30.          – összkomfortos, 36 m2 alapterületű
 • Blaha L. u. 9. II. em. 32.         – összkomfortos, 30 m2 alapterületű
 • Blaha L. u. 9. II. em. 34.         – összkomfortos, 30 m2 alapterületű
 • Blaha L. u. 9. II. em. 39.         – összkomfortos, 29 m2 alapterületű

A házastársak a pályázaton csak közösen vehetnek részt, pályázatukat a konkrét lakás meghatározása nélkül kell benyújtaniuk, megjelölve azt, hogy „fiatalok garzonházában lévő lakásra” pályáznak. A lakások megtekintésére a pályázat benyújtására nyitva álló határidőn belül, hétfőtől péntekig 10.00-15.00 között van lehetőség.

A részletes pályázati feltételeket tartalmazó ismertető és a pályázati formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Budapest IV. ker. István út 15.) szerezhető be vagy letölthető a www.ujpest.hu weboldalról.

A pályázatot kizárólag az erre rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani, a Polgármesteri Hivatal Lakásügyi Osztályán (Bp. IV. ker. István út 14. fszt. 4. szám alatt). A pályázattal kapcsolatos részletes felvilágosítás ugyanitt kérhető (Tel.: 231-3179).

A pályázat benyújtására nyitva álló határidő 2022. április 29. (péntek) 12.00 óra. Az érvényes pályázatokat a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság 2022 májusában bírálja el. A Bizottság döntése kiterjed a pályázat kihirdetése és a pályázat elbírálása között megüresedő fiatalok garzonházában lévő lakások bérbeadására is.

A pályázókat az Önkormányzat az elbírálástól számított 30 napon belül írásban értesíti a döntésről.

A lakásokat az Önkormányzat felújított, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban adja bérbe. A pályázat kiírása és elbírálása között esetlegesen megüresedő lakások bérbe adása – a felújítástól függően – elhúzódhat.

Budapest, 2022. március 3.

Déri Tibor

Budapest IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármestere

BEFOGADÓ NYILATKOZAT

PÁLYÁZATI ADATLAP

Fecskeház_adatkezelési tájékoztató

Megosztás.
Megszakítás