szerda, július 17

FELHÍVÁS PÁLYÁZAT ÚTJÁN TÖRTÉNŐ INGATLANÉRTÉKESÍTÉSRE

Pinterest LinkedIn Tumblr +

 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (Székhely: 1041 Budapest, István út 14.) megbízásából az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 1042 Budapest, Munkásotthon utca 66-68., a továbbiakban: UV Zrt.) pályázatot ír ki Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 1/1 tulajdoni hányadú tulajdonát képező, Budapest IV. kerület belterület 76485/164 helyrajzi számú, 8560 m2 alapterületű, az ingatlan-nyilvántartásban „Kivett beépítetlen terület” megnevezéssel nyilvántartott, továbbá Budapest IV. kerület belterület 76485/166 helyrajzi számú, 6660 m2 alapterületű, az ingatlan-nyilvántartásban „Kivett beépítetlen terület” megnevezéssel nyilvántartott és Budapest IV. kerület belterület 76485/168 helyrajzi számú, 1289 m2 alapterületű, az ingatlan-nyilvántartásban „Kivett beépítetlen terület” megnevezéssel nyilvántartott ingatlanok együttes értékesítésére 

minimum kiinduló nettó 1.200.000.000,- Ft + 27 % ÁFA, azaz bruttó 1.524.000.000,- Ft, azaz Egymilliárd-ötszázhuszonnégymillió forint áron. 

A pályázat egyfordulós, nyilvános, amelyen részt vehet bármely természetes személy, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerinti átlátható szervezet, vagy ezek konzorciuma, amely/aki a pályázati dokumentációt határidőben megvásárolja az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1042 Budapest, Munkásotthon u. 66-68. szám alatti székhelyén 10.000,- Ft + ÁFA megfizetése ellenében, és a kiírásban foglalt feltételeknek eleget tesz. 

Pályázati dokumentáció megvásárlási határideje: 

2024. július 2. napjától 2024. július 16. napján 15.00 óráig. 

A pályázati dokumentáció kizárólag személyesen, törvényes képviselő vagy meghatalmazott útján vásárolható meg. A pályázati dokumentáció megvásárlása a pályázaton történő részvétel feltétele. A pályázati dokumentáció tartalmát a pályázó nem hozhatja nyilvánosságra, illetve nem teheti hozzáférhetővé kívülállók számára, továbbá másra át nem ruházhatja. 

Budapest, 2024. július 1. 

UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Megosztás.
Megszakítás