péntek, május 24

Pályázati kiírás fiatalok garzonházában lévő „Fecskeházi” lakásokra

Pinterest LinkedIn Tumblr +

A pályázat benyújtására nyitva álló határidő 2024. május 17. 12.00 óra. Az érvényes pályázatokat a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság várhatóan 2024 júniusában bírálja el.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata a 39/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelet alapján pályázatot ír ki a fiatalok garzonházában lévő „Fecskeházi” lakásokra.

 

A pályázaton részt vehet minden olyan – 35. életévét be nem töltött – fiatal házaspár (házaspár alatt a továbbiakban a közjegyzői okirattal igazolt élettársakat is érteni kell), akik

  • a pályázat benyújtását megelőzően legalább 3 éve folyamatosan rendelkeznek az Önkormányzat illetékességi területén bejelentett lakó-, vagy tartózkodási hellyel és életvitelszerűen ott is élnek;
  • sem együttesen, sem külön-külön nem rendelkeznek, illetve korábban sem rendelkeztek önálló lakással (nincs és nem is volt tulajdonjoguk, haszonélvezeti-, használati- vagy bérleti joguk);
  • mindegyike állandó jelleggel kereső tevékenységet folytat, vagy akik közül egyikük felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója;
  • közül a kereső tevékenységet folytató házastárs vállalja pénzintézetnél nyitott megtakarítási számlára havi legalább 40 000 Ft megtakarítás teljesítését.

 

A fiatalok garzonházában lévő lakás bérbeadása a szociális helyzet alapján történő bérbeadás szabályai szerint történik. A lakbér mértéke 136 Ft/m2.

 

A megpályázható lakások:

  • Blaha L. u. 9. fszt. 3.               – összkomfortos, 32 m2 alapterületű
  • Blaha L. u. 9. fszt. 11.             – összkomfortos, 28 m2 alapterületű
  • Blaha L. u. 9. II. em. 32.         – összkomfortos, 30 m2 alapterületű
  • Blaha L. u. 9. II. em. 40.         – összkomfortos, 29 m2 alapterületű
  • Blaha L. u. 9. II. em. 41.         – összkomfortos, 29 m2 alapterületű
  • Blaha L. u. 9. II. em. 42.         – összkomfortos, 29 m2 alapterületű

 

A házastársak a pályázaton csak közösen vehetnek részt, pályázatukat a konkrét lakás meghatározása nélkül kell benyújtaniuk, megjelölve azt, hogy „fiatalok garzonházában lévő lakásra” pályáznak. A lakások megtekintésére a pályázat benyújtására nyitva álló határidőn belül, hétfőtől péntekig 10.00-15.00 között van lehetőség.

 

A részletes pályázati feltételeket tartalmazó ismertető és a pályázati formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Budapest IV. ker. István út 15.) szerezhető be vagy letölthető a www.ujpest.hu weboldalról.

A pályázatot kizárólag az erre rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani, a Polgármesteri Hivatal Lakásügyi Osztályán (Bp. IV. ker. István út 14. fszt. 4. szám alatt). A pályázattal kapcsolatos részletes felvilágosítás ugyanitt kérhető (Tel.: 231-3179).

 

A pályázat benyújtására nyitva álló határidő 2024. május 17. 12.00 óra. Az érvényes pályázatokat a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság várhatóan 2024 júniusában bírálja el.

 

A Bizottság döntése kiterjed a pályázat kihirdetése és a pályázat elbírálása között megüresedő fiatalok garzonházában lévő lakások bérbeadására is.

A pályázókat az Önkormányzat az elbírálástól számított 30 napon belül írásban értesíti a döntésről.

 

A lakásokat az Önkormányzat felújított, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban adja bérbe. A pályázat kiírása és elbírálása között esetlegesen megüresedő lakások bérbe adása – a felújítástól függően – elhúzódhat.

 

Budapest, 2024. április 17.

 

Déri Tibor

Budapest IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármester

 

Megosztás.
Megszakítás