kedd, július 16

Felhívás Újpest Egészségéért Díj adományozására

Pinterest LinkedIn Tumblr +

FELHÍVÁS

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (II. 28.) számú rendelete alapján ebben az évben is sor kerül az

Újpest Egészségéért Díj adományozására.

Önkormányzatunk a Díj adományozásával is elismerését fejezi ki azon szakemberek felé, akik nap, mint nap az újpestiek egészségéért dolgoznak.

A díj annak a személynek adományozható, aki az egészségügyi vagy szociális területen az újpesti lakosok egészségéért, jólétéért végzett magas színvonalú, kiemelkedő vagy több évtizedes tevékenységével jelentős mértékben hozzájárult Újpest egészségügyének, szociális ellátásának fejlesztéséhez.

A Díj adományozására javaslatot várunk:

  • Újpesten működő társadalmi szervezetektől, egyesületektől, alapítványoktól, egyéb civil szerveződésektől, az egyházaktól, nemzetiségi önkormányzatoktól,
  • az önkormányzati fenntartású intézmények és az önkormányzat tulajdonosi részesedésével működő gazdasági társaságok vezetőitől
  • korábban elismerésben részesített személyektől
  • Újpesten működő egyéb állami vagy önkormányzati intézmények, szervek vezetőitől
  • egyéb Újpesten működő érdekképviseletek és helyi önszerveződő közösségektől
  • legalább tíz magánszemélytől együttesen

Az elismerés adományozásáról a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság véleményének kikérését követően a Képviselő-testület dönt.

A felterjesztéseket az erre a célra rendszeresített javaslattételi nyomtatványon lehet 2024. március 28. napján 16 óráig a nepjoleti.alpolgarmester@ujpest.hu e-mail címre megküldve vagy személyesen Perneczky László népjóléti alpolgármester kabinetére benyújtani (Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata, 1041 Budapest, István út 14.).

Az adatlap letölthető az ujpest.hu honlapról vagy átvehető az Ügyfélszolgálati irodában, ahol a Díj odaítélését szabályozó önkormányzati rendelet is megtekinthető.

Az Újpest Egészségéért Díjjal kapcsolatos adatkezelési tevékenységgel összefüggő adatkezelési tájékoztató jelen felhívás mellékletét képezi.

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata nevében

Perneczky László sk.

Népjóléti Alpolgármester

 

Javaslattételi nyomtatvány
Adatkezelési tájékoztató

 

Megosztás.
Megszakítás