Ülés tartalma

Testületi ülés

Időpont: 2023. február 23.

1.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület 75197/1 helyrajzi számú névtelen közterületének elnevezésére

2.

Javaslat az Újpesti Aranyalma Óvoda – Kertvárosi Tagóvoda intézményvezetője megbízásának jóváhagyására

3.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2022. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló rendelet VI. sz. módosítására

4.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására

5.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2019. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosítására

6.

Javaslat az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 2/2017. (II.2.) önkormányzati rendelet módosítására

7.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának 5. számú módosítására

8.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 2023. évi közbeszerzési tervének 1. számú módosítására

9.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi munkatervére

10.

Javaslat az Újpest Gyermekeiért Jótékonysági Alap 2022. évi felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására

11.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Drogellenes Stratégiájának elfogadására

12.

Javaslat Prém Margit alakjáról köztéri szobor állítására

13.

Javaslat az Újpest Helytörténeti Alapítvánnyal létrejött megállapodás módosítására

14.

Javaslat Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézményének Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

15.

Javaslat Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye alapító okiratának módosítására

16.

Javaslat Újpest Önkormányzatának Szociális Intézményének Szakmai Programjának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

17.

Javaslat a Mozgássérültek Budapesti Egyesületével együttműködési megállapodások megkötésére

18.

Javaslat a 40. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására

19.

Javaslat a polgármester 2023. évi szabadságolási tervének jóváhagyásra

20.

Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról