Ülés tartalma

Testületi ülés

Időpont: 2022. december 8.

2.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és Gazdasági Intézménye 2023. évi belső ellenőrzési terveinek elfogadására

3.

Tájékoztatás az Újpest Településképi Arculati Kézikönyve és a településképi rendelet monitorozása érdekében a honlapon működtetett értékelő felületre beérkezett véleményekről, illetve a településrendezési eszközök hatályosulásáról és tapasztalatairól 2022. évben

4.

Javaslat az Észak-Budapesti Tankerületi Központ Újpest illetékességi területén lévő általános iskolák felvételi körzetei 2022/2023-as tanévre történő meghatározásának véleményezésére

5.

Javaslat a Szatmári Antal Alapítvány támogatására

6.

Javaslat a Káposztásmegyeri Misszió Alapítvány támogatására

7.

Javaslat a 2018 – 2023. évi Helyi Esélyegyenlőségi Program zárására, egyben a 2023-2028. évi Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására

8.

Javaslat az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának elfogadására

9.

Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

10.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Főosztály, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Osztályán és az Önkormányzati Rendészetén üres és megüresedő álláshelyek betöltéséhez való előzetes hozzájárulásról.