Ülés tartalma

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Időpont: 2022. május 25.

1.

Javaslat az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2021. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadására, ideértve a nyereség felosztására vonatkozó döntést is

2.

Javaslat az Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadására, ideértve a nyereség felosztására vonatkozó döntést is

3.

Javaslat az UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2021. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadására, ideértve a nyereség felosztására vonatkozó döntést is

4.

Javaslat az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2021. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadására

5.

Javaslat az Önkormányzat 2022. évi nyári „Óriáshomokozó” elnevezésű rendezvénnyel kapcsolatos animátorai feladatok ellátására megbízási szerződések megkötéséhez való hozzájárulásra

6.

Javaslat az Önkormányzat VEKOP-5.3.1-15-2020-00018 azonosítószámú kerékpáros fejlesztési projektjéhez kapcsolódó szemléletformálási feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés megkötéséhez való hozzájárulásra

7.

Előterjesztés a Krisztus Szeretete Egyház díjmentes közterület használat engedélyezése tárgyában

8.

Előterjesztés a Közös Sport Közhasznú Egyesület díjmentes közterület használat engedélyezése tárgyában

9.

Előterjesztés a Kossuth utca 70. szám alatti „Újpest Védett Épülete” minősítésű társasházon végzett építési munkák elvégzéséhez szükséges közterület-használati díj 90%-os mérséklése tárgyában