Ülés tartalma

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Időpont: 2021. október 27.

1.

Előterjesztés a KLKS Basketball Korlátot Felelősségű Társaság kérelmének elbírálása tárgyában

2.

Előterjesztés a Budapest IV. kerület Fóti út 66. szám alatti 75214/4. hrsz.-on, lévő tornacsarnok Észak-Budapesti Tankerületi Központnak üzemeltetésre történő átadásról szóló megállapodás elfogadása tárgyában

3.

Előterjesztés a Megyeri Tigrisek Sportegyesület kérelmének elbírálása tárgyában

4.

Előterjesztés önkormányzati érdekből történő lakásbérleti szerződés megszüntetése okán felmerülő pénzbeli térítés megfizetésének jóváhagyása tárgyában

5.

Előterjesztés önkormányzati lakásra felhalmozott lakbér- és különszolgáltatási díj tartozás késedelmi kamatainak elengedése iránti kérelem tárgyában

6.

Az Állatmentő Liga kérelme kedvezményes bérleti díj megállapítása tárgyában

7.

A Város-Központ Kft. kérelme kedvezményes kerthasználat használat engedélyezése tárgyában

8.

A Közös Sport Közhasznú Egyesület kérelme díjmentes közterület használat engedélyezése tárgyában

9.

Az Oxigéndús Kft. kérelme díjmentes közterület használat engedélyezése tárgyában

10.

Varga István kérelme díjmentes közterület használat engedélyezése tárgyában

11.

Az Újpesti Német Nemzetiségi Önkormányzat kérelme díjmentes közterület használat engedélyezése tárgyában

12.

Előterjesztés közterület-használati szerződés megszüntetése, valamint a magántulajdonú pavilon önkormányzati tulajdonba kerülésének engedélyezése tárgyában

13.

Előterjesztés a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 48/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

14.

Előterjesztés az „Innovatív közösségerősítés és életminőség javítás a Szilas park komplex fejlesztésével” elnevezésű TÉR_KÖZ pályázat Támogatási Szerződésének 2. számú módosítása tárgyában

15.

Előterjesztés a „Találkozzunk többször – új közösségi terek kialakítása a Szent István tér komplex rehabilitációja során” elnevezésű TÉR_KÖZ pályázat Támogatási Szerződésének 4. számú módosítása tárgyában