Ülés tartalma

Testületi ülés

Időpont: 2022. október 27.

1.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2019.(X.30.) önkormányzati rendelete módosítására

2.

Javaslat a Munkaszervezéssel összefüggő igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet megalkotására

3.

Javaslat a közművelődésről szóló 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosítására

4.

Döntés az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 9. és 10. számú városrészekre hatályos kerületi szabályozási tervekben szereplő szabályozási vonal felülvizsgálatáról

5.

Javaslat a közétkeztetési feladatok ellátásának rezsikulcs mértékének emeléséről szóló kérelem elfogadásáról

6.

Javaslat az Újpesti Műszaki Szakközépiskola LAND-LEND Alapítvány támogatására

7.

Javaslat a Mesterségek Iskolája Alapítvány támogatására

8.

Javaslat Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye alapító okiratának módosítására

9.

Javaslat Újpest Önkormányzatának Szociális Intézményének Szakmai Programjának és Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására

10.

Javaslat a Twist Olivér Alapítvány 2021. évre vonatkozó Szakmai beszámolójának elfogadására

11.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 166/2022.(VIII.25.) határozatának hatályon kívül helyezésére, egyben feladat-ellátási előszerződés és feladat-ellátási szerződés megkötésének jóváhagyására a 40. számú felnőtt háziorvosi körzet vonatkozásában

12.

Döntés a European City Facility projekt keretében elkészült Beruházási Koncepció elfogadásáról

13.

Javaslat a Budapest IV. kerület 76485/164, 76485/166 és 76485/168 helyrajzi számú ingatlanokra kiírt pályázatot lezáró döntés meghozatalára és együttes értékesítésére (Petőfi laktanya)

14.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és a Magyar Íjász Szövetség közötti ingatlan-csereszerződés jóváhagyására irányuló kérelem visszavonásának jóváhagyására

15.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Köznevelési és Közművelődési Főosztály, Ifjúsági, Sport, Művelődési és Oktatási Osztályán üres álláshely betöltéséhez való hozzájárulásról

16.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármestere szabadságának igénybevételéről szóló tájékoztatás elfogadására

17.

Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról