Ülés tartalma

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Időpont: 2022. szeptember 28.

1.

Javaslat KN-ELL KONTROLL Mérnöki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal műszaki ellenőri feladatok ellátására szóló megbízási szerződés létesítéshez való hozzájárulásra.

2.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Igazgatási Főosztály, Igazgatási Osztályának Anyakönyvi Csoportjára adminisztrátorral és a Gazdasági Főosztály, Költségvetési Osztályára költségvetési feladatokat támogató munkatárssal megbízási szerződés megkötéséhez való hozzájárulás elfogadására.

3.

Javaslat a Budapest IV. kerület 76485/164, 76485/166 és 76485/168 helyrajzi számú ingatlanokra kiírt pályázatot lezáró döntés meghozatalára és együttes értékesítésére (Petőfi laktanya).

4.

A 1044 Budapest, Váci út 104. szám alatti, önkormányzati tulajdonú ingatlan egy részének kedvezményes bérleti díjjal történő bérbeadása.

5.

A IV/8. számú Lakásfenntartó Szövetkezet kérelme határozott időre szóló, díjmentes kerthasználat engedélyezése iránt.

6.

A 1041 Budapest, Görgey Artúr u. 29-33. számú társasház kérelme határozott időre szóló, mérsékelt kerthasználat engedélyezése iránt.

7.

Díjmentes közterület használat engedélyezése az Oxygéndús Kft. részére.

8.

Javaslat a 76512/297 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon szervizoszlop telepítéséhez szükséges díjmentes közterület-használathoz való hozzájárulás megadására a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség részére