Ülés tartalma

Testületi ülés

Időpont: 2022. augusztus 25.

1.

1. Javaslat a 4. számú, Újpest Károlyi Városnegyed Városszerkezeti egység KÉSZ 1.0 módosítása tárgyában a véleményezési szakaszban beérkezett vélemények elfogadására

2.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Önkormányzati Rendészetén, Polgármesteri Titkárságán, továbbá a Szociális Főosztály, Szociális Osztályán lévő üres és megüresedő álláshelyek betöltéséhez való hozzájárulásról

3.

Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló önkormányzati rendeletek

4.

Javaslat a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 15/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelet módosítására

5.

Javaslat a hagyományos-, panel és az egyéb iparosított technológiával épült lakóépületek felújításának önkormányzati támogatásáról szóló 12/2013. (III.25.) Önkormányzati rendelet módosítására

6.

Javaslat feladat-ellátási előszerződés és feladat-ellátási szerződés megkötésének jóváhagyására a 40. számú felnőtt háziorvosi körzet vonatkozásában

7.

Javaslat a 19. számú felnőtt háziorvosi körzet vonatkozásában létrejött feladat-ellátási előszerződés, valamint Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 93/2022. (IV. 28.) számú határozatának módosítására

8.

Javaslat Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Vezetői javadalmazási szabályzata módosításának elfogadására

9.

Tájékoztató MISZ-szel kötött csereszerződésről

10.

Javaslat humanitárius segélyszervezet részére pénzbeli támogatás adományozására

11.

Javaslat az Újpesti Ruszin nemzetiségi önkormányzattal kötött közigazgatási szerződés felülvizsgálatára

12.

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról