Ülés tartalma

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Időpont: 2022. július 12.

1.

Javaslat a MOLIOR-MÉRNÖKIRODA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal „Budapest IV. kerület területén „Útépítési munkák”, „Járdarekonstrukció és parkolóépítés tervezési és kivitelezési feladatai”, és „Intézményi okos-zebra, fekvőrendőrök tervezése és kivitelezése; forgalomtechnikai” építési/beruházási munkákhoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása – Keretszerződés tárgyú műszaki ellenőri munkák ellátására szóló megbízási keretszerződés létesítéséről

2.

Javaslat a PLAN LIBRE Építészeti Településtervezési Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társasággal „Budapest IV. kerület 70435, 70436, 70437 és a 70438 helyrajzi számú ingatlanokon található esetleges alépítmények, alépítménymaradványok vonalas felkutatása, szakszerű feltárása és betömedékelése” építési/beruházási munkákhoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyú műszaki ellenőri munkák ellátására szóló megbízási szerződés létesítéséről

3.

Előterjesztés a 1046 Budapest, Külső Szilágyi út 14. földszint /Ü-3. szám alatti helyiségre vonatkozó, kedvezményes bérleti díj megállapítása iránti kérelem elbírálása tárgyában

4.

Előterjesztés 1048 Budapest, Intarzia utca 15. szám alatti helyiségre vonatkozó, kedvezményes bérleti díj megállapítása iránti kérelem elbírálása tárgyában

5.

Előterjesztés a 1041 Budapest, Árpád út 158. A. ép. földszint /Ü-1. szám alatti helyiségre vonatkozó, kedvezményes bérleti díj megállapítása iránti kérelem tárgyában

6.

Előterjesztés a 1047 Budapest, Baross u. 44. A. ép. földszint alatti helyiségre vonatkozó, kedvezményes bérleti díj megállapítására vonatkozó kérelem tárgyában

7.

Előterjesztés a 1048 Budapest, Sárpatak utca 10. földszint 3., valamint 1048 Budapest, Sárpatak utca 12. földszint 2. szám alatti helyiségekre vonatkozó kedvezményes bérleti díj megállapítása iránti kérelem elbírálása tárgyában

8.

Előterjesztés a 1042 Budapest, Király u. 9. szám alatti helyiségre vonatkozó, kedvezményes szerződéskötési díj megállapítására iránti kérelem elbírálása tárgyában

9.

Előterjesztés határozott időre szóló, díjmentes kerthasználat engedélyezése tárgyában

10.

Előterjesztés díjmentes közterület használat engedélyezése tárgyában