Ülés tartalma

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Időpont: 2020. július 13.

1.

Előterjesztés bérleti jogviszony közös megegyezéssel, pénzbeli térítés ellenében történő
megszüntetése tárgyában
Előterjesztő: Kanász-Nagy Máté alpolgármester

2.

Előterjesztés az új koronavírus-járvány okozta helyi gazdasági és társadalmi hatások enyhítését
célzó intézkedésekről szóló rendelettel kapcsolatos beszámoló elfogadása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester

3.

Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú intézményi ingatlanok 2020. évi felújítási tervezetének
módosítása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester

4.

Előterjesztés a Bene Ferenc Általános Iskola új tornatermének létesítésével kapcsolatos kérelem
tárgyában
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester

5.

Előterjesztés az Újpesti Sajtó Kft. 2019. évi Beszámolójának elfogadása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester
Az 5-8. számú napirendi pontok mellékletei elektronikus úton kerülnek kiküldésre

6.

Előterjesztés az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2019. évi Beszámolójának elfogadása
tárgyában
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester

7.

Előterjesztés az Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zrt. 2019. évi beszámolója tárgyában
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester

8.

Előterjesztés az Újpesti Vagyonkezelő Zrt. 2019. évi beszámolójának és 2019. évi éves
közszolgáltatási jelentésének elfogadása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester

9.

Az ALDI Magyarország kérelme visszavonásig érvényes közterület-használatának engedélyezése
tárgyában
Előterjesztő: Czigler László alpolgármester

10.

A IV/8. Lakásszövetkezet kérelme díjmentes kerthasználatának engedélyezése tárgyában
Előterjesztő: Czigler László alpolgármester

11.

Az Aqualiget Lakópark Kft. kérelme díjmentes terület-használat engedélyezése tárgyában
Előterjesztő: Czigler László alpolgármester

12.

Az MTVA Duna Csatorna kérelme díjmentes közterület használat engedélyezése tárgyában
Előterjesztő: Czigler László alpolgármester

13.

Kérelem magántulajdonú pavilon visszavonásig érvényes közterület-használatának engedélyezése
tárgyában
Előterjesztő: Czigler László alpolgármester

14.

Kérelem magántulajdonú pavilon visszavonásig érvényes közterület-használatának engedélyezése
tárgyában
Előterjesztő: Czigler László alpolgármester

15.

Kérelem magántulajdonú pavilon visszavonásig érvényes közterület-használatának engedélyezése
tárgyában
Előterjesztő: Czigler László alpolgármester