Ülés tartalma

1.

Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Előterjesztő: Dr. Derce Tamás polgármester

2.

Önkormányzatunk által fenntartott költségvetési szervek alapító okiratainak módosítása (a közoktatási és művelődési intézmények vonatkozásában a háttér anyag a Művelődési Osztályon megtekinthető) Előterjesztő: Dr. Derce Tamás polgármester

3.

Javaslat a Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására (a háttér anyag a Jogi és Képviselői Irodán megtekinthető) Előterjesztő: Dr. Derce Tamás polgármester

4.

Beszámoló a Budapest IV. ker. Újpest Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló – többször módosított – 5/2009. (II.26.) rendeletének I. féléves végrehajtásáról. Előterjesztő: dr. Trippon Norbert alpolgármester

5.

Javaslat az Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2009. évi költségvetési rendelet módosítására. Előterjesztő: dr. Trippon Norbert alpolgármester

6.

Előterjesztés az Újpest FC által alapítandó rendezvényszervező cég _Újpest_ név használatának engedélyezése tárgyában Előterjesztő: Dr. Derce Tamás polgármester

7.

Előterjesztés a Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet (SZTK) épületének felújításáról a Fővárosi Önkormányzattal közösen, energetikai pályázat keretében. Előterjesztő: dr. Trippon Norbert alpolgármester

8.

Előterjesztés az Újpest, Petőfi és Hunyadi laktanya szabályozási terve és az ahhoz tartozó építési
szabályzat jóváhagyása tárgyában (rendelet-tervezet) (a háttér-anyag a Főépítészi Irodán megtekinthető)
Előterjesztő: dr. Trippon Norbert alpolgármester

9.

Előterjesztés az Újpest, Szent István tér rendezése II. ütem – mélygarázs és virágpiac – engedélyezési terve végleges tervezési programja, valamint az I. ütemmel kapcsolatos egyes kérdések jóváhagyása tárgyában (a háttér-anyag a Főépítészi Irodán megtekinthető) Előterjesztő: dr. Trippon Norbert alpolgármester

10.

Előterjesztés az Önkormányzat 11/2008. (III. 28.) számú rendeletével jóváhagyott Újpest – 3. számú városszerkezeti egység szabályozási tervéhez tartozó építési szabályzat módosítására (rendelet-tervezet) (a háttér-anyag a Főépítészi Irodán megtekinthető) Előterjesztő: dr. Trippon Norbert alpolgármester

11.

Előterjesztés élelmiszer beszerzés tárgyában közbeszerzési eljárás lezárásáról
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester

12.

Előterjesztés karácsonyi utalvány beszerzése tárgyában közbeszerzési eljárás megindításáról
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester

13.

Előterjesztés takarítás tárgyában közbeszerzési eljárás megindításáról Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester

14.

Előterjesztés megbízási szerződés keretében élőerős vagyonvédelmi feladatok ellátása, portaszolgálat, az objektum őrzése tárgyában közbeszerzési eljárás megindításáról Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester

15.

Előterjesztés folyószámlahitel biztosítása tárgyában közbeszerzési eljárás megindításáról Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester

16.

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal homlokzati nyílászáró cseréjének és fűtési hálózatának korszerűsítése és a hűtési hálózat kiépítése tárgyában közbeszerzési eljárás megindításáról Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester

17.

Előterjesztés az Önkormányzat fenntartásában működő intézményekben elvégzendő karbantartási munkák tárgyában közbeszerzési eljárás megindításáról Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester

18.

Előterjesztés a _Virágom Világom_ alapítvány székhely iránti kérelmének engedélyezéséről Előterjesztő: Belán Beatrix alpolgármester

19.

Előterjesztés _emléktábla állítása vitéz Halassy Olivér tiszteletére_ tárgyában Előterjesztő: Belán Beatrix alpolgármester

20.

Előterjesztés az Őszi Fény Integrált Gondozási Központ Bp. IV. ker. Király u. 15. szám alatti telephelyén működő vendégszobai férőhelyek, időskorúak gondozóházi férőhelyekké való átalakítása tárgyában Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

21.

Javaslat a Magyar Honvédség Balatonfüredi Kardiológiai Rehabilitációs Intézetért Alapítvánnyal támogatási szerződés megkötésére. Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

22.

Előterjesztés a Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzatával kötendő ellátási szerződés tárgyában Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

23.

Javaslat a XV. kerületi Önkormányzattal 2008. október 6-án kötött megállapodás módosítása fogyatékos gyermekek ellátására Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

24.

Az átmenetileg nehéz helyzetbe került családok lakáshitel törlesztéseinek támogatásáról szóló rendelet javaslat Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

25.

Előterjesztés az Újpesti Szent István téri Piac és Vásárcsarnok Felügyelősége intézményvezetői álláshelyének pályáztatása tárgyában Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester

26.

Egyebek

27.

Szociális támogatásokkal kapcsolatos fellebbezések előterjesztése. Előterjesztő: Nagy István alpolgármester