szombat, december 2

rtesítés partnerségi egyeztetésről számú, Megyer Kertváros Városszerkezeti egység Kerületi Építési Szabályzat Fóti út – Fiumei út – Julianus barát utca – Váci út által határolt tömb területére vonatkozó módosításának véleményezhetőségéről tájékoztatás

Pinterest LinkedIn Tumblr +

H I R D E T M É N Y

 

Értesítés partnerségi egyeztetésről

  1. számú, Megyer Kertváros Városszerkezeti egység Kerületi Építési Szabályzat

Fóti út – Fiumei út – Julianus barát utca – Váci út által határolt tömb területére vonatkozó módosításának véleményezhetőségéről tájékoztatás

 

 

Ezúton értesítem a tisztelt lakosságot, hogy a 7. számú, Megyer Kertváros Városszerkezeti egység Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 19/2018. (VI. 11.) önkormányzati rendeletének Fóti út – Fiumei út – Julianus barát utca – Váci út által határolt tömb területére vonatkozó (továbbiakban: KÉSZ) módosításának tervdokumentációja elkészült, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete 180/2023.(IX.28.) határozatával a partnerségi és a közigazgatási véleményeztetésére felhatalmazást megadta.

 

A tömbben kialakult telekhasználat és a földhivatali nyilvántartásban szereplő telekhatárok néhány helyen eltérést mutatnak. A KÉSZ a jogi telekállapotot rögzíti és a jelenlegi rendelkezései nem teszik lehetővé a kialakult állapotnak megfelelő telekhatár-rendezéseket.

A módosítás célja olyan telekhatár-rendezéssel kapcsolatos önkormányzati döntés meghozatala, amely lehetővé teszi a szabályozási környezet módosítását, annak érdekében, hogy a jelenlegihez képest rugalmasabb telekhatár-rendezési lehetőségeket biztosítson a tömbön belül.

A módosításhoz az ingatlanokra vonatkozó építési övezetek egyéb beépítési paramétereinek változtatása nem szükséges, többlet építésre nem ad lehetőséget a KÉSZ módosítása.

 

Felhívás a partnerségi részvételre:      

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) kormányrendeletben (továbbiakban: Korm. rendelet) foglaltak szerint partnerségi egyeztetést kíván lefolytatni abból a célból, hogy a jogszabály alapján előírt egyeztetések során biztosítani lehessen a véleményező partnerek lehető legszélesebb körű bevonását, és az elfogadott településrendezési terv módosításának nyilvánosságát.

Kérem, hogy ha Ön/Önök is részt kívánnak venni a munkában, ha Önök is fontosnak tartják, a közösség igényeinek döntéshozók elé tárását, akkor tanulmányozzák át az ezzel kapcsolatban KÉSZ módosítás elkészített dokumentumait, amelyek elektronikus formában az alábbi linkről érhetők el:

https://ujpest.hu/wp-content/uploads/2023/10/Ujpest_Megyer_KESZ_mod_I_utem.pdf

továbbá küldjék meg a dokumentumban megfogalmazottakkal kapcsolatosan közösségi javaslataikat, észrevételeiket 2023. november 15-ig az alábbi elérhetőségek valamelyikére:

E-mail:              foepitesz.iroda@ujpest.hu

postacím:        1042 Budapest István út 15. Főépítészi Iroda.

 

Az elkészült KÉSZ módosításban foglaltak megismerésére tervismertető lakossági fórum kerül összehívásra

  1. november 8. (szerda) 17.00 órától

Újpest Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának
1042 Budapest, István út 15. III. emeleti tárgyalójába

(tervezett időtartam 1 óra).

 

A tervismertető lakossági fórum megszervezésének célja a KÉSZ módosítás dokumentumában foglalt változtatási javaslatok rövid ismertetését követően a részt vevő lakosok, partnerek észrevételeinek, véleményeinek megismerése. Erre a fórum keretében kérdés-felelet formájában lesz lehetőség. A tervismertető lakossági fórumon elhangzottak rögzítésre kerülnek.

 

A KÉSZ módosítás kidolgozása, véleményeztetése és elfogadása a Korm. rendelet előírásai szerint történik.

Az elfogadással kapcsolatban várható, hogy a KÉSZ módosítás dokumentumának véleményeztetése ez évben, és előreláthatólag jövő év, 2024. első negyedévében annak jóváhagyása is megtörténik.

 

A 7. számú, Megyer Kertváros Városszerkezeti egység Kerületi Építési Szabályzat Fóti út – Fiumei út – Julianus barát utca – Váci út által határolt tömb területére vonatkozó módosítás dokumentumának véleményezésében számítok megtisztelő részvételükre!

 

 

Újpest 2023. a digitális időbélyegző szerint

 

Déri Tibor

polgármester

Budapest Főváros IV. kerület
Újpest Önkormányzata

Megosztás.
Megszakítás