szombat, június 3

Rendelettervezet véleményezése bérlők és a bérbeadók érdekképviseleti szervezetei részére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

HIRDETMÉNY

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásának szabályairól és a bérleti jogviszony feltételeiről szóló …/2023. (…) önkormányzati rendelet véleményezése

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdése alapján tájékoztatom a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata közigazgatási területén működő bérlők és a bérbeadók érdekképviseleti szervezeteit, hogy a csatolt önkormányzati rendelet véleményezésére az alábbiak szerint van lehetőség.

Véleményezés tárgya: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásának szabályairól és a bérleti jogviszony feltételeiről szóló 39/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2023. (…) önkormányzati rendelete 

Véleményezés határideje: 2023. május 22. (hétfő) 18.00 óra

Vélemények megküldése: lakas.osztaly@ujpest.hu

Budapest, 2023. május 19.

dr. Dallos Andrea s.k.

jegyző

RENDELETTERVEZET MEGNYITÁSA

Megosztás.
Megszakítás