csütörtök, július 18

Pályázati kiírás újpesti diákösztöndíjak elnyerésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. szeptember 30.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata

24/2011.(V.9.) számú rendelete alapján

pályázatot hirdet

 

ÚJPESTI DIÁKÖSZTÖNDÍJAK ELNYERÉSÉRE

 

a 2023/2024. tanévre

 

 

Az Újpesti Diákösztöndíjak célja, hogy támogassa a kiváló tanulmányi eredményt elérő, illetve a művészetek vagy a sport területén kiemelkedően tehetséges újpesti tanulókat és hallgatókat.

 

A diákösztöndíjat pályázat útján, az alábbi kategóriákban lehet elnyerni:

 

 1. Ugró Gyula Tanulmányi Diákösztöndíj
 2. Bene Ferenc Sport Diákösztöndíj
 3. Szőnyi István Alkotóművészeti Diákösztöndíj
 4. Házy Erzsébet Előadó-művészeti Diákösztöndíj

 

 

A pályázaton – az egyéb feltételek fennállása esetén – azok a diákok vehetnek részt, akik a pályázat benyújtása évének első napján (2023. január 1.) és a pályázat benyújtásának időpontjában is Újpesten bejelentett lakóhellyel rendelkeznek.

 

 

A diákösztöndíjak elnyerésének kategóriánkénti feltételei:

 

Ugró Gyula Tanulmányi Diákösztöndíj

 

 • Az Ugró Gyula Tanulmányi Diákösztöndíjat az a pályázó nyerheti el, akinek a tanulmányi eredménye a pályázat benyújtását megelőző 4 tanulmányi félévben, félévenként elérte a 4,5-ös tanulmányi átlagot.

 

 • Az Ugró Gyula Tanulmányi Diákösztöndíj elnyerésére irányuló pályázaton az a diák vehet részt,
 1. a) aki a tanulmányait középiskola 11. vagy ennél magasabb évfolyamán végzi, vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatójaként államilag elismert alapképzésben, mesterképzésben, illetve egységes osztatlan képzésben vesz részt, és
 2. b) a tanulmányai során – az adott tanulmányi szinten – az első képesítését szerzi meg.

 

 • Az Ugró Gyula Tanulmányi Diákösztöndíj odaítélése során előnyt élvez az a pályázó,
 1. a) aki a pályázat benyújtását megelőző 3 éven belül tanulmányi versenyeken, fővárosi, megyei, országos vagy nemzetközi szinten helyezést ért el,
 2. b) aki közép- vagy felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik,
 3. c) aki tudományos munkát végez,
 4. d) aki halmozottan hátrányos helyzetű, illetve fogyatékkal élő személy,
 5. e) akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a kétszeresét.

 

 

 

Bene Ferenc Sport Diákösztöndíj

 

 • A Bene Ferenc Sport Diákösztöndíjat az a pályázó nyerheti el, aki
 1. a) a tanulmányait középiskola 9. vagy ennél magasabb évfolyamán végzi, vagy felsőoktatási

intézmény nappali tagozatos hallgatójaként államilag elismert alapképzésben, mesterképzésben, illetve egységes osztatlan képzésben vesz részt, és

 1. b) a tanulmányai során – az adott tanulmányi szinten – az első képesítését szerzi meg, és
 2. c) a pályázat benyújtását megelőző versenyévadban
 3. ca) egyéni sportágban a korosztályos országos bajnokságokon I-III. helyezést ért el,

vagy a korosztályos világversenyeken (EB, VB) I-XII. helyezést szerzett, vagy

 1. cb) csapatsportágban a korosztályos, illetve magasabb korcsoportos országos

bajnokságokon I. helyezést elért csapat tagja, vagy a korosztályos, illetve magasabb korcsoportos világversenyeken (EB, VB) I-VI. helyezést elért csapat tagja.

 

 • A Bene Ferenc Sport Diákösztöndíj odaítélésénél előnyt élvez
 1. a) aki halmozottan hátrányos helyzetű, illetve  fogyatékkal élő személy,
 2. b) akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a kétszeresét.

 

 

Szőnyi István Alkotóművészeti Diákösztöndíj

 

 • A Szőnyi István Alkotóművészeti Diákösztöndíjat az a valamely alkotóművészeti ágban kiemelkedő tehetségű pályázó nyerheti el,
 1. a) aki a tanulmányait középiskola 9. vagy ennél magasabb évfolyamán végzi, vagy

felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatójaként államilag elismert alapképzésben, mesterképzésben, illetve egységes osztatlan képzésben vesz részt, és

 1. b) a tanulmányai során – az adott tanulmányi szinten – az első képesítését szerzi meg, és
 2. c) a pályázat benyújtását megelőző 3 éven belül alkotóművészeti versenyeken, fesztiválokon,

fővárosi, megyei, országos vagy nemzetközi szinten  helyezést ért el, és

 1. d) aki – amennyiben ilyen irányú tanulmányokat folytat – a pályázat benyújtását megelőző 4

tanulmányi félévben az alkotóművészeti tantárgyakból jeles eredményt ért el.

 

 • A Szőnyi István Alkotóművészeti Diákösztöndíj odaítélése során előnyt élvez az a pályázó,
 1. a) aki Újpesten aktív művészeti tevékenységet végez,
 2. b) aki halmozottan hátrányos helyzetű, illetve fogyatékkal élő személy,
 3. c) akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a kétszeresét.

 

 

Házy Erzsébet Előadó-művészeti Diákösztöndíj

 

 • A Házy Erzsébet Előadó-művészeti Diákösztöndíjat az a valamely előadó-művészeti ágban kiemelkedő tehetségű pályázó nyerheti el,
 1. a) aki a tanulmányait középiskola 9. vagy ennél magasabb évfolyamán végzi, vagy

felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatójaként államilag elismert alapképzésben, mesterképzésben, illetve egységes osztatlan képzésben vesz részt, és

 1. b) a tanulmányai során – az adott tanulmányi szinten – az első képesítését szerzi meg, és
 2. c) a pályázat benyújtását megelőző 3 éven belül előadó-művészeti versenyeken,

fesztiválokon, fővárosi, megyei, országos vagy nemzetközi szinten  helyezést ért el, és

 

 1. d) aki – amennyiben ilyen irányú tanulmányokat folytat – a pályázat benyújtását

megelőző 4 tanulmányi félévben az előadó-művészeti tantárgyakból jeles eredményt ért el.

 

 • A Házy Erzsébet Előadó-művészeti Diákösztöndíj odaítélése során előnyt élvez az a pályázó,
 1. a) aki az egyéni tehetség, teljesítmény megmutatkozását célzó versenyeken ért el helyezést,
 2. b) aki Újpesten aktív művészeti tevékenységet végez,
 3. c) aki halmozottan hátrányos helyzetű, illetve fogyatékkal élő személy,
 4. d) akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a kétszeresét.

 

 

A pályázás módja

 

 

A pályázatokat az erre a célra rendszeresített, a diákösztöndíj kategóriának megfelelő pályázati adatlapon lehet benyújtani.

Figyelem! A pályázó ugyanabban a pályázati fordulóban csak egy kategóriában pályázhat.

 

A pályázathoz csatolni kell:

 

 1. a) középiskolás pályázó esetében az oktatási intézmény ajánlását,
 2. b) felsőoktatási intézmény hallgatója esetében a hallgatói jogviszony fennállását igazoló

okmány eredeti vagy hitelesített másolati példányát,

 1. c) a pályázó és a vele egy háztartásban élő hozzátartozói (családja) Állami Adóhatóság

(NAV) által kiadott 2022. évi jövedelemigazolását, valamint a levont járulékok igazolását,

 1. d) a tanulmányi, művészeti versenyeken (fesztiválokon), sportversenyeken elért helyezések

és a végzett tudományos munka igazolását, a nyelvvizsga-bizonyítványok másolatát,

 1. e) az Ugró Gyula Tanulmányi Diákösztöndíj esetében a pályázat beadását megelőző 4

tanulmányi félév tanulmányi eredményét igazoló okmányok hitelesített másolatát, illetve a Szőnyi István Alkotóművészeti Diákösztöndíj és a Házy Erzsébet Előadó-művészeti Diákösztöndíj esetében erre az időszakra vonatkozóan az adott művészeti tantárgyak eredményét igazoló okmányok hitelesített másolatát,

 1. f) a halmozottan hátrányos helyzet figyelembe vételéhez, a gyermekek védelméről és a

gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes szülői nyilatkozat másolatát.

 

A pályázatok benyújtásának határideje:

 

 1. szeptember 30.

 

A benyújtás helye:                  Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Ifjúsági, Sport, Művelődési és Oktatási Osztály

(1042 Budapest IV. István út 14. I. 37.)

 

A pályázatok elbírálása

A diákösztöndíjak odaítéléséről – a Közművelődési, Oktatási Bizottság javaslata alapján – a Képviselő-testület dönt.

A diákösztöndíjban részesített diákok nevét a helyi sajtóban és az internet útján közzé kell tenni.

 

A diákösztöndíj mértéke és időtartama

 

A diákösztöndíj havi összege:

 1. a) középiskolai tanuló esetében a kifizetés időpontjában érvényes minimálbér 20 %-a, (jelenleg 232 000 Ft 20 %-a; azaz 46 400 Ft)
 2. b) felsőfokú oktatási intézmény hallgatója esetében a kifizetés időpontjában érvényes minimálbér 40 %-a (jelenleg 232 000 Ft 40 %-a; azaz 92 800 Ft)

A diákösztöndíj megállapított mértéke nettó összegként kerül kifizetésre, melynek esetleges adó és járulékterheit az Önkormányzat viseli.

 

A diákösztöndíjat a Képviselő-testület két tanulmányi félévre, 10 hónapra ítéli oda. A kifizetés havonta, banki átutalással történik.

 

A diákösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni, ha a diák a tanulmányait – bármilyen okból – megszakítja vagy befejezi.

A folyósítási időszak második félévében a diákösztöndíjat csak akkor lehet kifizetni, ha a diák tanulói, illetve hallgatói jogviszonya ebben az időszakban is fennáll. A második félévre vonatkozó tanulói, illetve hallgatói jogviszony (aktív félév) fennállásának igazolását legkésőbb február 28. napjáig kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz. Ennek elmaradása esetében a diákösztöndíj a második félévre nem folyósítható.

Ha a diák jogosulatlanul veszi fel a diákösztöndíjat, úgy őt a jogosulatlanul felvett összeg visszafizetésére kell kötelezni.

A fentiek alkalmazásában az első tanulmányi félév szeptember 1-jétől február végéig, míg a második félév március 1-jétől június végéig tart.

 

 

A pályázati adatlap átvehető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában – Budapest IV. István út 15. – illetve letölthető az önkormányzat honlapjáról. (www.ujpest.hu)

 

 

 

Az a pályázó, aki nem a formanyomtatványon, vagy hiányosan kitöltött adatlappal pályázik, illetve nem csatolja a pályázathoz szükséges mellékleteket, vagy pályázata határidő után érkezik meg, automatikusan kizárja magát a pályázati eljárásból.

 

 

 

A pályázattal kapcsolatos kérdésekre felvilágosítást ad az Ifjúsági, Sport, Művelődési és Oktatási Osztály munkatársa a 231-3101/120-as telefonszámon.

 

Újpest, 2023. március

 

 

 

      Bedő Katalin

                                                                                                    alpolgármester

 

Újpesti Diákösztöndíjak adatkezelési tájékoztató

Ugró Gyula Tanulmányi Diákösztöndíj pályázat és adatlap

Szőnyi István Alkotóművészeti Diákösztöndíj pályázati adatlap 2023

Házy Erzsébet Előadó-művészeti pályázati adatlap 2023

Bene Ferenc Sport Diákösztöndíj pályázati adatlap 2023

Megosztás.
Megszakítás