péntek, május 24

Pályázati kiírás a fővárosi székhellyel rendelkező, fővárosi illetékességű szociális célú civil szervezetek részére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2012. március 7. 00:00

A Fővárosi Szociális Közalapítvány Kuratóriuma
2012-ben pályázatot hirdet

a fővárosi székhellyel rendelkező, fővárosi illetékességű szociális célú civil szervezetek részére, az alábbi pályázati célok támogatására:

Különösen veszélyeztetett csoportokhoz tartozó – roma, hajléktalan, lakásnélküli, munkanélküli, pszichiátriai beteg, fogyatékkal élő, bántalmazott – budapesti emberek segítésére irányuló szolgáltatások és tevékenységek költségeinek részbeni támogatása. Ezen belül:

  1. Az e csoportokhoz tartozó érintettek részére jogsegélyszolgálat működtetése
  2. Az e csoportokhoz tartozó érintettek és az őket segítők részére készített tájékoztató honlap, vagy kiadvány elkészítésének a kiegészítő támogatása
  3. Az e csoportok tagjaira irányuló előítéletek csökkentését, illetve érdekérvényesítésük megerősítését szolgáló rendezvények, nyilvános fórumok, illetve elektronikus és hagyományos formátumú alkotások költségeinek a kiegészítő finanszírozása
  4. Az e csoportok tagjai által működtetett önsegítő, sorstárssegítő, kortárssegítő csoportok működési költségeinek a kiegészítő finanszírozása

Pályázni legfeljebb egy éves programokkal lehet. A benyújtott pályázatok tartalmazzák a megvalósítás és a finanszírozás pontos ütemtervét. A Kuratórium ennek megfelelő részletes támogatási szerződést köt a támogatásban részesülőkkel.

A pályázatokra rendelkezésre álló teljes összeg 15 m Ft
Egy pályázó szervezet által elnyerhető támogatási összeg maximum 400.000 Ft
A támogatási összeg folyósítása előfinanszírozással történik.
A támogatás jellege: vissza nem térítendő

A pályázat benyújtásának feltétele: a korábbi támogatásokról a szakmai és pénzügyi beszámoló a Közalapítványhoz benyújtásra került. Egy civil szervezet egy pályázatot nyújthat be.
A pályázó nem nyújthat be támogatást olyan programra, mely korábban már részesült a Közalapítvány támogatásában.

Nem részesülhet támogatásban az a civil szervezet, amely:
– korábbi, lejárt határidejű pályázati támogatásával nem határidőre, vagy hiányosan számolt el,
– az előírt formai és tartalmi követelményeknek megfelelően nem tölti ki a pályázati adatlapot,
– lejárt határidejű köz- vagy köztartozásnak minősülő egyéb tartozása van

A pályázati dokumentáció:
a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Bp. V. Bárczy I. út 1/3.) hétfőtől-csütörtökig 8 – 16,30 óráig vehető át, valamint a Budapest Portálról(www.budapest.hu E-infószabadság, tájékoztatások, hirdetmények) letölthető.

A pályázatok beérkezésének határideje és helye:
A pályázatnak négy (egy eredeti, három másolat) példányban 2012. március 7-ig kell beérkeznie. Személyesen a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (Bp. V. Bárczy I. út 1/3.) lehet leadni, valamint ajánlott küldeményként lehet feladni a következő címre: Fővárosi Szociális Közalapítvány Fővárosi Önkormányzat 1052 Bp. V., Városház u. 9-11. A borítékon fel kell tüntetni „Fővárosi Szociális Közalapítvány 2012. évi pályázata„A legkésőbb március 7-én postára adott pályázatokat határidőben benyújtottnak tekintjük. Hiánypótlásra nincs lehetőség, csak a hiánytalanul kitöltött és mellékletekkel felszerelt pályázatokat fogadunk el.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2012. március 28
A pályázatokat a Fővárosi Szociális Közalapítvány Kuratóriuma bírálja el. A pályázat eredménye a Kuratórium döntését követően 5 napon belül olvasható a www.budapest.hu portálon. A nyertes pályázókkal a Kuratórium támogatási szerződést köt. A támogatási összeg felhasználásának legkorábbi időpontja 2012. március 31. A támogatási összeggel a projekt futamidejétől függően, de legkésőbb 2013. április 30-ig kell elszámolni a támogatási szerződésben foglaltak szerint. Minden pályázó értesítést kap a pályázatának elbírálásáról. A pályázatok elbírálását a Kuratórium nem indokolja. A Kuratórium döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.

További felvilágosítás kérhető a Fővárosi Szociális Közalapítvány titkárságán (327-1102) vagy a 06205900538 telefonszámon.

Dr. Győri Péter Fővárosi Szociális Közalapítvány Kuratóriumának elnöke

Pályázati kiírás megnyitás (doc)

Pályázati adatlap megnyitás (doc)

Megosztás.
Megszakítás