péntek, május 24

Védett fák nyilvántartása

Pinterest LinkedIn Tumblr +

A fák fakatasztere a mellékletben tartalmazza az érintett fák természetbeni elhelyezkedése szerinti címet, az érintett ingatlan helyrajzi számát és az adott fa egyedi azonosítóját, fajának, illetve fajtájának megnevezését.

Tisztelt Újpesti Polgárok! Tisztelt Civil Szervezetek!

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete hosszas előkészítő munka után kijelölte a városképi és ökológiai szempontból megtartandónak tartott közterületi fákat és a 427/2021. (XI. 25. ) határozatával ezekből létrehozta a nyilvántartását, a védett fák fakataszterét. A kataszter jelentősége, hogy az ebben szereplő fák kiemelt védelmet élveznek, eltávolításuk  kizárólag abban az esetben lehetséges, ha a fa biológiai állapota folytán életképtelenné vált vagy fennálló veszélyhelyzet elhárítása szükségessé teszi. A kataszter alapján jobban tervezhető a parkok és fák fenntartási munkái és az adatok alapul szolgálhatnak környezetvédelmi, klímavédelmi pályázatok és intézkedések megvalósításához. Továbbá a nyilvántartás lehetőséget biztosít az állampolgárok bevonására a környezetükben lévő fák védelme érdekében. A fás szárú növények kivágásának engedélyezési kötelezettségét és annak szabályait külön önkormányzati rendeletünk szabályozza az élhetőbb városi környezet jövő nemzedékének történő átadása és a jelenlegi állapot javítása érdekében.

A fentiek szerinti védett fák fakatasztere a melléklet szerint (VÉDETTFÁK.xlsx) tartalmazza az érintett fák természetbeni elhelyezkedése szerinti címet, az érintett ingatlan helyrajzi számát és az adott fa egyedi azonosítóját, fajának, illetve fajtájának megnevezését.

Melléklet: VÉDETTFÁK

A nyilvántartásban szereplő egyedek könnyebb beazonosíthatósága érdekében Google térképes megjelenítése az alábbi linken biztosítjuk: ujpestivedettfak

 

Ezúton kérjük a téma iránt érdeklődő lakosainkat, a helyben működő civil szervezeteket és vállalkozásokat, hogy a nyilvántartásban szereplő vagy a kataszterből kimaradt, de szerepeltetni javasolt fákkal kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat legkésőbb

  1. május 31-én 24.00 óráig

juttassák el a noveny@ujpest.hu

elektronikus levelezési címünkre. A beérkezett javaslatok alapján a képviselő-testületünk 2022. júliusi ülésén felülvizsgálja a védett fák kataszterét és szükség szerint dönt annak módosításáról, kiegészítéséről.

Megosztás.
Megszakítás