Ülés tartalma

Népjóléti és Lakásügyi Bizottság

Időpont: 2023. május 22.

1.

Döntés az „Aranyhíd” Gyermekek Átmeneti Otthonában folyó gyermekvédelmi és gyámügyi munka átfogó vizsgálatának lezárást követő intézkedések ügyében

2.

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye „Aranyhíd” Gyermekek Átmeneti Otthonában folyó szakmai munka átfogó vizsgálatának lezárását követő intézkedési terv tudomásulvételére

3.

Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásának szabályairól és a bérleti jogviszony feltételeiről szóló 39/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezésére

4.

.Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 37/2008. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezésére

5.

Javaslat Budapest IV. kerület 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelésének véleményezésére

6.

Javaslat a 38. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátási kötelezettségének megszűnésének tudomásulvételének, egyben az ellátási kötelezettség Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak történő átadásának véleményezésére

7.

Javaslat a 39. számú felnőtt háziorvosi körzet tekintetében kötött feladat-ellátási szerződés megszűnésének tudomásulvételének, egyben az ellátási kötelezettség Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak történő átadásának véleményezésére

8.

Javaslat a 9. számú házi gyermekorvosi körzet ellátására

9.

Javaslat a 35. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására létrejött feladat-ellátási szerződés módosítására a szakdolgozó ápoló személyének vonatkozásában

10.

Javaslat a 36. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására létrejött feladat-ellátási szerződés módosítására a szakdolgozó ápoló személyének vonatkozásában

11.

Javaslat az Újbudai Szociális Szolgálat 2023. január 1. és 2023. március 31. közötti időszakra vonatkozó szakmai beszámolójának és elszámolásának tudomásulvételére

12.

Javaslat az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Közép-Magyaroroszági Regionális Közhasznú Egyesület 2022. évi szakmai beszámolójának tudomásul vételére

13.

Javaslat fogyatékos személyek nappali ellátására létrejött megállapodás módosítására a szolgáltatási díj vonatkozásában