Ülés tartalma

Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság

Időpont: 2022. augusztus 24.

1.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újest Önkormányzata képviselőtestületének a hagyományos-, a panel és az egyéb iparosított technológiával épült lakóépületek felújításának önkormányzati támogatásáról szóló 12/2013. (Ill. 25.) önkormányzati ren­delet módosítására

2.

Javaslat a 4. számú, Újpest Károlyi Városnegyed Városszerkezeti egység KÉSZ 1.0 mó­dosítása tárgyában a véleményezési szakaszban beérkezett vélemények elfogadá­sára

3.

1044 Budapest, Váci út 67-69. földszint/Ü-1. alatti helyiségre, valamint kapcsolódó ud­vari épületre vonatkozó kedvezményes bérleti dü megállapítása iránti kérelem elbírá­lása