Ülés tartalma

Testületi ülés

Időpont: 2022. június 22.

1.

Javaslat a hatályos Duna-parti Építési Szabályzatok és Duna-parti Kerületi Építési Szabályzatok 2022. évi módosításával kapcsolatos együttműködés megkezdésére Budapest Főváros Önkormányzatával

2.

Döntés az Íves út keleti oldalán lévő 5 db ingatlanon tervezett lakóterületi fejlesztéssel összefüggő településrendezést érintő módosítások előkészítésével kapcsolatosan

3.

Javaslat feladat-ellátási előszerződés és feladat-ellátási szerződés megkötésének jóváhagyására a 25. számú felnőtt háziorvosi körzet vonatkozásában

4.

Javaslat ellátási szerződés megkötésére Dunakeszi Város Önkormányzatával az „Aranyhíd” Gyermekek Átmeneti Otthonában egy állandó férőhely biztosítása vonatkozásában

5.

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról