Ülés tartalma

Testületi ülés

Időpont: 2018. szeptember 27.

1.

Újpest területére vonatkozó Népsziget KÉSZ– jóváhagyás Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

2.

Újpesti Duna-part KÉSZ – jóváhagyás Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

3.

Dél-Újpest KÉSZ – véleményeztetés és partnerség zárása Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

4.

Újpesti Lakótelep KÉSZ – véleményeztetés és partnerség zárása Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

5.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2018. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló rendelet III. módosítására Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

6.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye Alapító Okiratának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

7.

Előterjesztés gazdasági társaságban történő részesedés megszerzésének jóváhagyása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

8.

Javaslat az Újpesti Szent István téri Piac- és Vásárcsarnok költségvetési szerv megszüntetésére
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

9.

Tájékoztatás az Újpesti Szent István téri Piac- és Vásárcsarnok vezető felügyelői jogviszony felmondással történő megszüntetéséről
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

10.

Javaslat a piacok és a vásárcsarnokok létesítéséről és működésük rendjéről szóló 27/2008. (X.06.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

11.

Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 17/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

12.

Javaslat a helyi népszavazás kezdeményezéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadására
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

13.

Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadása tárgyában a Hétszínvirág Magánóvoda részére
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

14.

Javaslat az Önkormányzat 2018. évi módosított közbeszerzési tervének elfogadására Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

15.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye és a hozzá rendelt gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek között megkötésre kerülő új Munkamegosztási Megállapodás elfogadására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

16.

Előterjesztés együttműködési megállapodás megkötése tárgyában az Állami Egészségügyi Ellátó Központtal
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

17.

Előterjesztés a Twist Olivér Alapítvány tevékenységéről készült 2017. évi szakmai, pénzügyi beszámoló tárgyában
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

18.

Előterjesztés feladat-ellátási szerződés megkötése tárgyában az Essentia-Med Kft. képviseletében Dr. Kovács Éva Zsuzsanna gyermek háziorvossal
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

20.

Előterjesztés önkormányzati ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálása tárgyában Előterjesztő: Dr. Tahon Róbert jegyző

21.

Szociális támogatásokkal kapcsolatos fellebbezések előterjesztése Előterjesztő: Nagy István alpolgármester