Ülés tartalma

1.

Javaslat önkormányzati elismerésekről szóló önkormányzati rendeletek elfogadására
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

2.

Javaslat az Önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő öt évre
várható összegéről
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

3.

Előterjesztés a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat intézményei és a
Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló
rendelet megalkotása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

4.

Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és
rendelkezés szabályairól szóló rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

5.

Előterjesztés a Budapest, IV. kerület – Újpest Óceánárok u. – Megyeri út
kereszteződés környezete építési szabályzatáról és szabályozási tervéről
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

6.

Javaslat Újpest Önkormányzat 2012. évi Közbeszerzési tervének elfogadására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

7.

Javaslat a 2012. évi önkormányzati tankönyvtámogatásról szóló rendelet elfogadására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

8.

Javaslat az UV. Zrt. 2012. évi Közszolgáltatási tervének jóváhagyására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

9.

Javaslat a közterületek használatáról és rendjéről szóló rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

10.

Javaslat a Bródy Imre Oktatási Központ, Általános Iskola és Gimnázium
átszervezésére
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

11.

Javaslat az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola elhelyezésére az Újpesti Ifjúsági Sport- és
Szabadidőközpont épületében
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

12.

Javaslat a 2012/2013-as tanévben indítható osztályok számára, továbbá Újpest
Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények
körzetmódosítására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

13.

Előterjesztés a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat környezetvédelmi
programjának elfogadása tárgyában
Előterjesztő: Rádi Attila alpolgármester

14.

Előterjesztés a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat fenntartásában
működő Fóti Óvoda-Leiningen Tagóvoda, Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda, Park
Óvoda-Lakkozó Tagóvoda házirendjének jóváhagyása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

15.

Javaslat a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és bérbeadásának
szabályairól szóló rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

16.

Javaslat a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló
rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

17.

Javaslat a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális
ellátásokról szóló rendelet módosítására
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

18.

Javaslat a súlyosan fogyatékos személyek díjhátralék-kiegyenlítő támogatásáról szóló
rendelet módosítására
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

19.

Javaslat az Euró-Régió Szociális Szakmai Közösség Közhasznú Egyesület
fenntartásában működő Szent Márton Támogató Szolgálattal megállapodás
megkötésére
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester