csütörtök, április 18

Újpesti Megbecsülés Program- a nyugdíjasokért

Pinterest LinkedIn Tumblr +

TÁJÉKOZTATÓ

az „Újpesti Megbecsülés Programról” elnevezésű támogatási rendszerről

Tisztelt Újpesti Lakosok!

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének az Újpesti Megbecsülés Program keretében az időskorú vagy meghatározott ellátásban részesülő újpesti személyek részére nyújtott támogatásról szóló 16/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelete alapján Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 2024 tavaszán 6 db 1 000 Ft értékű (összesen 6 000 Ft) vásárlási utalványt biztosít az újpesti lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező 65. életévet betöltött személyek, illetve nyugellátásban, meghatározott nyugdíjszerű- vagy nem nyugdíjszerű ellátásban részesülő személyek részére.

I.         Jogosultság feltétele:

1.       Budapest Főváros IV. kerület Újpest közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy (lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolhatóan) ÉS

2.       2024. május 31. napjáig a 65. életévét betöltötte VAGY

3.       az alábbi nyugellátásban, nyugdíjszerű- vagy nem nyugdíjszerű ellátásban részesül

a) saját jogú öregségi nyugdíj,

b) rehabilitációs ellátás,

c) rokkantsági ellátás,

d) rokkantsági járadék,

e) időskorúak járadéka,

f) szolgálati járandóság,

g) szolgálati nyugdíj.

II.      Az átvétel időtartama és az átvételi pontok:

A 2024. évi utalványok átvételére 2024. május 2. (csütörtök) napjától 2024. május 10. (péntek) napjáig hétköznapokon, 5 (öt) átvételi ponton lesz lehetőség.

Az átvételi pontok:

Átvételi pont neve Átvételi pont címe
Újpesti Vagyonkezelő Zrt. 1042 Budapest, Munkásotthon utca 66-68.
Újpesti Piac és Vásárcsarnok – átvételi pont sarok 1042 Budapest, Szent István tér 13.
Újpest Önkormányzatának Szociális Osztálya 1042 Budapest, Király utca 12-14.
Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzat 1048 Budapest, Hajló utca 42-44.
Újpesti Kulturális Központ – Megyeri Klub 1048 Budapest, Megyeri út 207.

 

Az átvételi pontok hétköznap, hétfőtől péntekig lesznek elérhetők az alábbi nyitvatartási időben:

Hétfő-péntek:             08 – 18 óráig.

Fontos! A II. pontban meghatározott időtartamon túl az utalványok átvételére nincs lehetőség, ezért kiemelten fontos, hogy az átadó napokon személyesen vagy meghatalmazott útján átvegyék az Önöknek 2024. évben járó utalványokat. 2024. május 10. napján 18 órát követően a 2024. évi utalványok átvételére nincs lehetőség!

III.   Az átvételhez szükséges iratok, dokumentumok:

Az utalványok átvételére kizárólag személyesen vagy meghatalmazott útján van lehetőség.

 • Személyes átvétel esetén kérjük, mindenképpen hozza magával és ügyintézésben részt vevő kollégának mutassa be:
 1. a személyazonosság igazolására alkalmas fényképes igazolványát és
 2. lakcímet igazoló hatósági igazolványát, valamint
 3. amennyiben május 31. napjáig a 65. életévét még nem tölti be, ellenben a meghatározott ellátások valamelyikét kapja, akkor az ellátás jogcímét igazoló dokumentumot.
 • Meghatalmazás esetén:

A meghatalmazás nyomtatvány az ujpest.hu honlapról letölthető, vagy Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala portájáról (1041 Budapest, István út 14.), Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szociális Osztályáról (1042 Budapest, Király utca 12-14.) és az utalvány átadó napok időtartama alatt valamennyi átvételi pont helyszínéről elvihető.

A meghatalmazás kötelező tartalmi elemei:

 • Meghatalmazott neve; címe; születési ideje, helye; édesanyja neve
 • Meghatalmazó neve; címe; születési ideje, helye; édesanyja neve
 • Meghatalmazás tárgya
 • Meghatalmazó aláírása
 • Dátum
 • Két tanú neve; címe; aláírása

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy azon meghatalmazások, amelyek hiányosak, a fent megjelölt kötelező tartalmi elemeket maradéktalanul nem tartalmazzák, nem kerülhetnek elfogadásra.

A Meghatalmazottnak az átvételkor be kell mutatnia az ügyintézőnek a személyazonosság igazolására alkalmas fényképes igazolványát és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, valamint amennyiben a Jogosult 2024. május 31. napjáig a 65. életévét még nem tölti be, akkor a Jogosult ellátását igazoló dokumentumot is.

A 14 év alatti gyermek cselekvőképtelennek számít, így Meghatalmazott nem lehet.

Az utalványok átvételéről átadás-átvételi elismervény készül.

A fenti dokumentumok átvételkor történő bemutatása, és az átadás-átvételi elismervény aláírása nélkül az utalványok átvételére nincs lehetőség!

IV.    Az utalványok beváltása:

Az utalványokat az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság által szerződött kereskedelmi tevékenységet végző személyeknél lehet felhasználni az Újpesti Piac és Vásárcsarnokban (1042 Budapest, Szent István tér 13-14.) 2024. december 31-ig.

Az utalványok készpénzre nem válthatók. Amennyiben a vásárolni kívánt áru értéke nem éri el az utalvány névértékét, úgy a különbözet összege készpénzben nem jár vissza, ez esetben az utalvány névérték szerinti teljes összege felhasználtnak tekintendő.

Az utalványokat kizárólag élelmiszerre lehet beváltani.

Szeszes ital az utalványból nem vásárolható!

 

V.       Adatkezelési tájékoztató:

Az adatkezelési tájékoztató a https://ujpest.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/ honlapról letölthető, vagy Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala portáján (1041 Budapest, István út 14.), Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szociális Osztályán (1042 Budapest, Király utca 12-14.), illetve az utalvány átadó napok időtartama alatt valamennyi átvételi pont helyszínén megismerhető, onnan nyomtatott formában elvihető.

Budapest, 2024. március 28.

Tisztelettel

Budapest Főváros IV. kerület Újpest  Önkormányzata

 

Lakossági tájékoztató

Meghatalmazás utalvány átvételéhez

Adatkezelési tájékoztató

Közös adatkezelési megállapodás

Adatfeldolgozói megállapodás UV Zrt.

Adatfeldolgozói megállapodás GI

Elektronikusan kitölthető meghatalmazás az utalványok átvételéhez

Megosztás.
Megszakítás