csütörtök, április 18

Újpesti Megbecsülés Program- a gyermeket nevelő családokért

Pinterest LinkedIn Tumblr +

TÁJÉKOZTATÓ

az „Újpesti Megbecsülés Program – a gyermeket nevelő családokért” elnevezésű támogatási rendszerről

Tisztelt Újpesti Lakosok!

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének az „Újpesti Megbecsülés Program – a gyermeket nevelő családokért” elnevezésű támogatási rendszer keretében az újpesti gyermekek részére nyújtott támogatásról szóló 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete alapján Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 2024 tavaszán 6 db 1 000 Ft értékű (összesen 6 000 Ft) vásárlási utalványt biztosít minden újpesti lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező 18. életévét be nem töltött gyermekre tekintettel a törvényes képviselője részére.

 

I.         Jogosultság feltétele:

Budapest Főváros IV. kerület Újpest közigazgatási területén (lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolhatóan) lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 18. életévét még be nem töltött gyermekre tekintettel a törvényes képviselő (szülői felügyeletet együttesen gyakorló egyik szülő, szülői felügyeletet egyedül gyakorló szülő vagy gyám) jogosult.

 

II.      Az átvétel időtartama és az átvételi pontok:

A 2024. évi utalványok átvételére 2024. május 21. (kedd) napjától 2024. május 26. (vasárnap) napjáig, 5 (öt) átvételi ponton lesz lehetőség.

Az átvételi pontok:

Átvételi pont neve Átvételi pont címe
Újpesti Vagyonkezelő Zrt. 1042 Budapest, Munkásotthon utca 66-68.
Újpesti Piac és Vásárcsarnok – átvételi pont sarok 1042 Budapest, Szent István tér 13.
Újpest Önkormányzatának Szociális Osztálya 1042 Budapest, Király utca 12-14.
Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzat 1048 Budapest, Hajló utca 42-44.
Újpesti Kulturális Központ – Megyeri Klub 1048 Budapest, Megyeri út 207.

 

Az átvételi pontok az alábbi nyitvatartási időben lesznek elérhetők:

Hétfő-péntek:             08 – 18 óráig,

Szombat és vasárnap:  08 – 14 óráig.

Az Újpesti Kulturális Központ – Megyeri Klub – átvételi ponton csak hétköznapokon van lehetősség az utalványok átvételére.

Fontos! A II. pontban meghatározott időtartamon túl az utalványok átvételére nincs lehetőség, ezért kiemelten fontos, hogy az átadó napokon személyesen vagy meghatalmazott útján a szülők / törvényes képviselők átvegyék a 2024. évben járó utalványokat. 2024. május 26. napján 14 órát követően a 2024. évi utalványok átvételére nincs lehetőség!

III.   Az átvételhez szükséges iratok, dokumentumok:

Az utalványok átvételére kizárólag személyesen vagy meghatalmazott útján van lehetőség.

 • Személyes átvétel esetén kérjük, mindenképpen hozza magával és ügyintézésben részt vevő kollégának mutassa be:
 1. a személyazonosság igazolására alkalmas fényképes igazolványát és
 2. lakcímet igazoló hatósági igazolványát, és
 3. a gyermeke születési anyakönyvi kivonatát,
 4. amennyiben gyermeke 2024. április 6. napját követően létesített újpesti lakcímet a gyermeke lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
 5. a szülői felügyeletet egyedül gyakorló szülő vagy gyám esetében a törvényes képviselet gyakorlásának jogát tartalmazó teljes bizonyító erejű magánokiratot vagy közokiratot.
 • Meghatalmazás esetén:

A meghatalmazás nyomtatvány a www.ujpest.hu/megbecsules honlapról letölthető, vagy Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala portájáról (1041 Budapest, István út 14.), Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szociális Osztályáról (1042 Budapest, Király utca 12-14.) és az utalvány átadó napok időtartama alatt valamennyi átvételi pont helyszínéről elvihető.

A meghatalmazás kötelező tartalmi elemei:

 • Meghatalmazott neve; címe; születési ideje, helye; édesanyja neve
 • Meghatalmazó neve; címe; születési ideje, helye; édesanyja neve
 • Meghatalmazás tárgya
 • Meghatalmazó aláírása
 • Dátum
 • Két tanú neve; címe; aláírása

 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy azon meghatalmazások, amelyek hiányosak, a fent megjelölt kötelező tartalmi elemeket maradéktalanul nem tartalmazzák, nem kerülhetnek elfogadásra.

A Meghatalmazottnak az átvételkor be kell mutatnia az ügyintézőnek a személyazonosság igazolására alkalmas fényképes igazolványát és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, továbbá a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, amennyiben a gyermek 2024. április 6. napját követően létesített újpesti lakcímet a gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványát, a szülői felügyeletet egyedül gyakorló szülő vagy gyám esetében a törvényes képviselet gyakorlásának jogát tartalmazó teljes bizonyító erejű magánokiratot vagy közokiratot is.

A 14 év alatti gyermek cselekvőképtelennek számít, így Meghatalmazott nem lehet.

Az utalványok átvételéről átadás-átvételi elismervény készül.

A fenti dokumentumok átvételkor történő bemutatása, és az átadás-átvételi elismervény aláírása nélkül az utalványok átvételére nincs lehetőség!

IV.    Az utalványok beváltása:

Az utalványokat az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság által szerződött kereskedelmi tevékenységet végző személyeknél lehet felhasználni az Újpesti Piac és Vásárcsarnokban (1042 Budapest, Szent István tér 13-14.) 2024. december 31-ig.

Az utalványok készpénzre nem válthatók. Amennyiben a vásárolni kívánt áru értéke nem éri el az utalvány névértékét, úgy a különbözet összege készpénzben nem jár vissza, ez esetben az utalvány névérték szerinti teljes összege felhasználtnak tekintendő.

Az utalványokat kizárólag élelmiszerre lehet beváltani.

Szeszes ital az utalványból nem vásárolható!

 

V.       Adatkezelési tájékoztató:

Az adatkezelési tájékoztató a https://ujpest.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/ weboldalról letölthető, vagy Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala portáján (1041 Budapest, István út 14.), Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szociális Osztályán (1042 Budapest, Király utca 12-14.), illetve az utalvány átadó napok időtartama alatt valamennyi átvételi pont helyszínén megismerhető, onnan nyomtatott formában elvihető.

Budapest, 2024. április 2.

Tisztelettel:

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata

 

Lakossági tájékoztató

Meghatalmazás utalvány átvételéhez

Közös adatkezelési tájékoztató

Közös adatkezelési megállapodás

Adatfeldolgozói megállapodás- GI

Adatfeldolgozói megállapodás- UV Zrt.

Elektronikusan kitölthető meghatalmazás az utalványok átvételéhez

Megosztás.
Megszakítás