szerda, július 17

Tájékoztató gyermeket egyedül nevelő szülők támogatásával kapcsolatban

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Kedves Újpesti Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy ismét lehetőség van Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatától a gyermeküket egyedül nevelő szülőknek támogatást igényelni.

Mekkora a támogatás mértéke?

A támogatás mértéke egyszeri 10 000 Ft, azaz tízezer forint gyermekenként.

Ki jogosult a támogatást igénybe venni?

Ki számít gyermekét egyedül nevelő szülőnek?

Gyermeket egyedül nevelő szülő az az egyedülálló személy, aki e minőségére tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény szerinti magasabb összegű családi pótlékra jogosult.

Melyek a további feltételek?

A támogatásra az a szülő jogosult, aki gyermekével a kérelem benyújtását megelőzően legalább három hónapja folyamatosan bejelentett újpesti lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen itt is él, továbbá akinek

  1. a) családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 287.280 Ft-ot és
  2. b) gyermeke a 16. életévét nem töltötte be, vagy a 16. életévét betöltött, de 19. életévét be nem töltött gyermeke nappali oktatás munkarendje szerint folytat tanulmányokat.

Hogyan igényelhető a támogatás?

A kérelem benyújtásához formanyomtatvány áll rendelkezésre, amely elérhető személyesen Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szociális Főosztály Szociális Osztályán (cím: 1042 Budapest, Király u. 12-14.), valamint elektronikus úton letölthető a https://ujpest.hu/hivatali-ugy/?ugyid=428 linkről.

A kérelem benyújtásának módját és a csatolandó dokumentumokat részletesen tartalmazza a nyomtatvány tájékoztatója.

Meddig lehet a támogatás igényléséhez a kérelmet benyújtani?

A támogatási kérelmet 2024. június 1-től 2024. szeptember 15-ig lehet benyújtani.

Hány nap alatt történik a kérelem elbírálása?

A teljes – hiánytalanul benyújtott – kérelem a benyújtást követően 8 napon belül elbírálásra kerül.

Felhívjuk a kérelmező figyelmét, hogy az ügyintézés határidejébe a megítélt összeg kiutalása nem számít bele! A támogatás összegét a határozat véglegessé válását követően postai úton, vagy bankszámlára történő teljesítéssel, a soron következő utalással folyósítjuk!

Kérdés esetén kihez fordulhatok?

A kérdéseivel Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szociális Főosztály Szociális Osztályának munkatársaihoz fordulhat ügyfélfogadási időben az alábbi elérhetőségeken:

Cím: 1042 Budapest, Király u. 12-14.

Telefonszám: 06-1-231-3178

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő: 14:00 – 18:00 óráig

Szerda: 10:00 – 17:00 óráig

Péntek: 8:00 – 12:30 óráig

Letölthető tájékoztató

Megosztás.
Megszakítás