péntek, május 24

Információ gyermekét egyedülállóként nevelő szülő támogatásával kapcsolatban

Pinterest LinkedIn Tumblr +
  1. június 1-től 2022. szeptember 15-ig támogatási kérelmet nyújthat be azon szülő, aki gyermekét, gyermekeit egyedülállóként neveli. A támogatás mértéke egyszeri 10 000 forint gyermekenként.

 

A támogatásra az a szülő jogosult, aki gyermekével a kérelem benyújtását megelőzően legalább három hónapja folyamatosan bejelentett újpesti lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen itt is él, továbbá akinek

 

  1. a) családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 239.400 Ft-ot és
  2. b) gyermeke a 16. életévét nem töltötte be, vagy a 16. életévét betöltött, de 19. életévét be nem töltött gyermeke nappali oktatás munkarendje szerint folytat tanulmányokat.

 

Gyermeket egyedül nevelő szülő az az egyedülálló személy, aki e minőségére tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény szerinti magasabb összegű családi pótlékra jogosult.

 

A kérelem benyújtásához formanyomtatvány áll rendelkezésre, amely elérhető személyesen a Szociális Osztályon (1042 Budapest, Király u. 12-14.), valamint elektronikus úton letölthető a www.ujpest.hu honlapról.

 

A kérelem benyújtásának módját és a csatolandó dokumentumokat részletesen tartalmazza a nyomtatvány tájékoztatója.

 

A teljes – hiánytalanul benyújtott – kérelem a benyújtást követően 8 napon belül elbírálásra kerül.

 

Felhívjuk a kérelmező figyelmét, hogy az ügyintézés határidejébe a megítélt összeg kiutalása nem számít bele! A támogatás összegét a határozat véglegessé válását követően postai úton, vagy bankszámlára történő teljesítéssel, a soron következő utalással folyósítjuk!

Megosztás.
Megszakítás