péntek, június 21

Városüzemeltetési és Környezetvédelmi OsztályElérhetőségek


Cím: 1041 István út 14.
Telefon: 231-3148
Fax: 231-3149
Email: varosuzemeltetes.oszt@ujpest.hu

Parkfenntartással összefüggő bejelentések, és azok kivizsgálása.
Ingatlanon belüli fa kivágása (bejelentés köteles tevékenység) ügyében hatósági eljárás lefolytatása.
Közterületen lévő fákkal kapcsolatos bejelentések kivizsgálása, eljárások lefolytatása.
Felvilágosítás: Földházi Júlia, fszt. 18.
Tel.: 231-31-01/144 mellék

Email: foldhazi@ujpest.hu


Közműépítéssel kapcsolatos munkakezdési hozzájárulás kiadása.
Ingatlan közműhálózatba történő bekötésével, nyomvonalas létesítményekkel kapcsolatos bejelentések.
Közút, járda problémáinak bejelentése.
Felvilágosítás: Lénárt Csaba, fszt. 16.
Tel.: 231-31-01/258 mellék
Email.: Lénárt Csaba


Környezetvédelmi hatósági ügyekben eljárások lefolytatása (üzemi, továbbá építési tevékenységből eredő zajpanaszok kivizsgálása, nem közterületi funkciójú ingatlanok esetén növényvédelmi eljárások lefolytatása allergén gyomnövények esetén, 500 m3/év mennyiséget meg nem haladó és kizárólag házi vízigényt kielégítő, öntözési céllal megvalósítandó kúttal kapcsolatos /létesítés, üzemeletetés, megszüntetés/ eljárások lefolytatása, nem közterületi ingatlanokon lévő hulladékok előfordulása esetén hulladékgazdálkodási eljárások lefolytatása.)
Változás! 2013.01.01-től a légszennyezési (max. 500 kWth névleges bemenő hőteljesítményű háztartási és közintézményi tüzelőberendezések forrására vonatkozó, nem gazdasági tevékenység keretében végzett tevékenység okozta bűzterhelés, továbbá diffúz légszennyező forrás) panaszokkal kapcsolatos eljárások lefolytatására a kerületi járási hivatalok jogosultak.
Közterületi szelektív hulladékgyűjtő szigetekkel kapcsolatos bejelentések kivizsgálása.
Felvilágosítás: Szilágyiné Fábián Edit, fszt, 18.
Tel.: 231-31-01/261 mellék

Email: fabiane@ujpest.hu

Kapcsolódó ügyek


Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Osztály

500 m3/év mennyiséget nem meghaladó, és kizárólag házi, kommunális szennyvíz elszikkasztását szolgáló létesítmény megépítésével, használatbevétel, átalakításával és megszüntetésével kapcsolatos ügyek

Építési-bontási tevékenység során keletkező környezeti zaj határértékeinek betartása alóli időszakos felmentés

Fakivágással kapcsolatban keletkező bejelentési kötelezettséggel kapcsolatos eljárás

Fás szárú növények életveszélyes, egészségre veszélyes, vagyonra veszélyes állapota miatti fakivágási kötelezés

Fás szárú növények fenntartásával, kezelésével kapcsolatos előírások teljesítésére való kötelezés

Fás szárú növények telepítésével kapcsolatos előírások teljesítésére való kötelezés

Közterületen lévő fás szárú növények kivágása utáni pótlásával kapcsolatos kötelezés

Közterületen lévő fás szárú növények kivágásának engedélyezése

Magáningatlan előtti közterület hulladékgazdálkodási ügye (ingatlan előtti közterület szennyezettsége esetén)

Magántulajdonú ingatlan előtti közterület gyomfertőzöttségének hatósági ügye, valamint az ingatlanokról kinyúló ágak visszavágásának kérdése

Magántulajdonú ingatlan előtti közterület parlagfűfertőzöttségének hatósági ügye

Magántulajdonú ingatlan gyomfertőzöttségének hatósági ügye

Magántulajdonú ingatlan hulladékgazdálkodási ügye (ingatlanon illegálisan tartott, vagy oda szabálytalanul kihelyezett hulladékok esetén)

Magántulajdonú ingatlan parlagfűfertőzöttségének hatósági ügye

Talajvízkút létesítésének, üzemeltetésének, fennmaradásának és megszüntetésének vízjogi engedélyezése, amely a létesítő házi vízigényének 500 m3/év mennyiségig terjedő kielégítését szolgálja

Üzemi, vagy szabadidős létesítmény zajkibocsátásának hatósági engedélyezése (környezeti zajkibocsátási határértékek megállapítása)

Zajkibocsátással járó kültéri építési-bontási tevékenység hétvégi korlátozása alóli időszakos felmentés (határérték-túllépésre nem jogosít fel)


Megszakítás