péntek, május 24

Hirdetmény partnerségi egyeztetésről

Pinterest LinkedIn Tumblr +

H I R D E T M É N Y

 

Értesítés partnerségi egyeztetésről

Újpest felülvizsgált településfejlesztési dokumentumai elkészített anyagainak
ismételt véleményezhetőségéről tájékoztatás

 

 

Ezúton értesítem a tisztelt lakosságot, hogy a 2021. júliusában ismertetett Újpest hatályos településfejlesztési dokumentumainak felülvizsgálata szerinti aktualizált Megalapozó vizsgálati munkarészek, valamint a felülvizsgálat során elkészített Újpest 2027 Integrált Településfejlesztési Stratégiája (továbbiakban: Újpest 2027 ITS) eddig még nem kerültek elfogadásra.

Az azóta eltelt időszakban a településfejlesztésben, Újpest fejlesztési elképzeléseiben, valamint a gazdasági környezetben történt folyamatos változásokra tekintettel a korábban elkészített Újpest 2027 ITS-t folyamatosan aktualizáni kellett.

 

Mostanra készült el a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 30. § (7) bekezdésében foglaltak szerint Újpest 2027 ITS dokumentációja.

A középtávú fejlesztések tervei Újpest teljes közigazgatási területére kiterjedően készültek el.

A tervezés során elsősorban a következő évekre – középtávra – 2027-ig kellett meghatározni a kerület fejlesztési irányait, lehetőségeit a változó kerületi, fővárosi, országos és uniós fejlesztéspolitikákhoz igazodva.

 

 

Felhívás a partnerségi részvételre:      

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata a 314/2012.(XI.8.) kormányrendeletben és a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 11/2017. (IV.28.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint partnerségi egyeztetést kíván lefolytatni abból a célból, hogy a jogszabály alapján előírt egyeztetések során biztosítani lehessen a véleményező partnerek lehető legszélesebb körű bevonását, és az elfogadott településfejlesztési dokumentumok nyilvánosságát.

Kérem, hogy ha Ön/Önök is részt kívánnak venni a munkában, ha Önök is fontosnak tartják, a közösség igényeinek döntéshozók elé tárását, akkor tanulmányozzák át az ezzel kapcsolatban elkészített aktualizált, módosított, kiegészített Újpest 2027 ITS dokumentumait, amelyek elektronikus formában az alábbi linkről érhetők el:

https://ujpest.hu/wp-content/uploads/2023/09/Ujpest2027-ITS_02velemenyeztetesanyaga.pdf

továbbá küldjék meg Újpest 2027 ITS dokumentumaiban megfogalmazottakkal kapcsolatosan közösségi javaslataikat, észrevételeiket 2023. október 2-ig az alábbi elérhetőségek valamelyikére:

E-mail:              foepitesz.iroda@ujpest.hu

postacím:        1042 Budapest István út 15. Főépítészi Iroda.

 

Az elkészült Újpest 2027 ITS-ben foglaltak megismerésére tervismertető lakossági fórum kerül összehívásra

  1. október 5. (csütörtök) 17.00 órától

Újpest Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának házasságkötő termébe
1041 Budapest, István út 14. I. emelet

(tervezett időtartam 1 óra).

 

A tervismertető lakossági fórum megszervezésének célja az Újpest 2027 ITS dokumentumban foglalt változtatási javaslatok rövid ismertetését követően a részt vevő lakosok, partnerek észrevételeinek, véleményeinek megismerése. Erre a fórum keretében kérdés-felelet formájában lesz lehetőség. A tervismertető lakossági fórumon elhangzottak rögzítésre kerülnek.

 

A dokumentumok kidolgozása, véleményeztetése és elfogadása a Korm. rendelet előírásai szerint történik.

Az elfogadással kapcsolatban várható, hogy az új fejlesztési dokumentumok véleményeztetése ez év harmadik negyedévében megtörténik, és előreláthatólag ez év végéig megtörténik annak jóváhagyása is.

 

 

Az Újpest 2027 ITS dokumentumok véleményezésében számítok megtisztelő részvételükre!

 

 

Újpest 2023.
a digitális időbélyegző szerint

 

Déri Tibor

polgármester

Budapest Főváros IV. kerület
Újpest Önkormányzata

Megosztás.
Megszakítás