vasárnap, február 25

Hirdetmény- értesítés partnerségi egyeztetésről

Pinterest LinkedIn Tumblr +

A lakossági fórum 2021. július 7-én (szerdán) 16:00-tól lesz megtartva TEAMS felületen.

H I R D E T M É N Y

 

Értesítés partnerségi egyeztetésről

Újpest településfejlesztési felülvizsgált dokumentumai elkészített anyagainak
véleményezhetőségéről tájékoztatás

 

 

Ezúton értesítem a lakosságot, hogy a 2020. májusi előzetes tájékoztatásban foglaltak szerint Újpestre elkészült a kerület rövid- és középtávú fejlesztési dokumentumának felülvizsgálata. Újpest Integrált Településfejlesztési Stratégája (Újpest ITS 2027) az elkövetkezendő évek fejlesztéseit tartalmazza a hosszútávú fejlesztési koncepció, a hatályos Településfejlesztési koncepció (Újpest2030 TFK) elhatározásaival összhangban, a megalapozó vizsgálati munkarészek aktualizálásával.

A középtávú fejlesztések tervei Újpest teljes közigazgatási területére kiterjedően készültek.

A tervezés célja elsősorban a következő hét évre, középtávra meghatározni a kerület fejlesztési irányait, lehetőségeit a változó kerületi, fővárosi, országos és uniós fejlesztéspolitikákhoz igazodva, és a középtávú célok meghatározását követően a hosszútávú fejlesztési koncepcióban szükségessé váló módosítások átvezetése.

 

 

Felhívás a partnerségi részvételre:       

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata a 314/2012.(XI.8.) kormányrendeletben és a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 11/2017. (IV.28.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint széleskörű partnerségi egyeztetést kíván lefolytatni abból a célból, hogy a jogszabály alapján előírt egyeztetések során biztosítani lehessen a véleményező partnerek lehető legszélesebb körű bevonását, és az elfogadott településfejlesztési dokumentumok nyilvánosságát.

Kérem, hogy ha Ön/Önök is részt kívánnak venni a munkában, ha Önök is fontosnak tartják, a közösség igényeinek döntéshozók elé tárását, akkor tanulmányozzák át az ezzel kapcsolatban elkészített Megalapozó vizsgálat, valamint az Integrált Településfejlesztési Stratégia dokumentumai elektronikus formában az alábbi linkről elérhetők:

https://ujpest.hu/foepiteszi-iroda/#1606389410535-c9e7720e-fe48

és küldjék meg a középtávú fejlesztési stratégiában megfogalmazottakkal kapcsolatosan közösségi javaslataikat, észrevételeiket 2021. július 15-ig az alábbi elérhetőségek valamelyikére:

E-mail:              foepitesz.iroda@ujpest.hu

postacím:         1042 Budapest István út 15. Főépítészi Iroda.

 

Tekintettel a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 165. § (2) bekezdésében foglaltakra az ügyben lakossági fórum összehívását csak elektronikus formában tervezzük az alábbiak szerint:

  1. július 7-én (szerdán) 16.00 órától

online, a TEAMS felületén megtartandó tervismertető fórum keretében

(tervezett időtartam 1 óra).

A rendezvény megszervezésének célja a településfejlesztési dokumentumban foglalt változtatási javaslatok rövid ismertetését követően a részt vevő lakosok, partnerek észrevételeinek, véleményeinek megismerése. Erre a fórum keretében kérdés-felelet formájában lesz lehetőség. A fórum rögzítésre kerül. A fórumra előzetesen jelentkezni kell, a részvételi szándékot írásban a Főépítészi Iroda fent megadott valamely elérhetőségére kell megküldeni, 2021. július 6. (kedd) 12:00 óráig. A jelentkezők részére fogjuk megküldeni a fórum elérhetőségének linkjét (ehhez e-mail elérhetőség megküldése feltétlen szükséges).

 

A dokumentumok kidolgozása, véleményeztetése és elfogadása a Korm. rendelet előírásai szerint történik.

Az elfogadással kapcsolatban várható, hogy az új fejlesztési dokumentumok véleményeztetése az év első félévében megtörténik, és akkor előreláthatólag 2021. harmadik negyedévében megtörténik annak jóváhagyása.

 

A fejlesztési dokumentumok véleményezésében számítok megtisztelő részvételükre!

 

Újpest 2021.
a digitális időbélyegző szerint

 

Déri Tibor

polgármester

Budapest Főváros IV. kerület
Újpest Önkormányzata

Megosztás.
Megszakítás