péntek, május 24

Felhívás Újpesti Szociális Munkáért Díj adományozására

Pinterest LinkedIn Tumblr +

FELHÍVÁS

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (II. 28.) rendelete alapján ebben az évben is sor kerül az

Újpesti Szociális Munkáért Díj adományozására.

Önkormányzatunk a Díj adományozásával is elismerését fejezi ki azon Újpestért Dolgozó Szakemberek felé, akik nap, mint nap rendkívüli kihívásokkal szembesülnek.

A díj annak a személynek adományozható, aki a szociális területen az újpesti lakosok érdekében végzett magas színvonalú, kiemelkedő vagy több évtizedes tevékenységével jelentős mértékben hozzájárult Újpest szociális ellátásának, az újpesti szociális szolgáltatások fejlesztéséhez, a hátrányos helyzetű lakosok életminőségének javításához.

Az Újpesti Szociális Munkáért Díj indokolt esetben olyan Újpesten működő intézmény vagy egyéb szervezet részére is adományozható, amely a tevékenységét kollektívaként fejti ki.

A Díj adományozására javaslatot várunk:

  • Újpesten működő társadalmi szervezetektől, egyesületektől, alapítványoktól, egyéb civil szerveződésektől, az egyházaktól, nemzetiségi önkormányzatoktól,
  • az önkormányzati fenntartású intézmények és az önkormányzat tulajdonosi részesedésével működő gazdasági társaságok vezetőitől
  • korábban elismerésben részesített személyektől
  • Újpesten működő egyéb állami vagy önkormányzati intézmények, szervek vezetőitől
  • egyéb Újpesten működő érdekképviseletek és helyi önszerveződő közösségektől
  • legalább tíz magánszemélytől együttesen

Az elismerés adományozásáról a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság véleményének kikérését követően a Képviselő-testület dönt.

A felterjesztéseket az erre a célra rendszeresített adatlapon lehet 2023. augusztus 14. 15 óráig a nepjoleti.alpolgarmester@ujpest.hu e-mail címre megküldve vagy személyesen Perneczky László népjóléti alpolgármester kabinetére benyújtani (Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata, 1041 Budapest, István út 14.).

Az adatlap letölthető IDE kattintva vagy átvehető az Ügyfélszolgálati irodában, ahol a Díj odaítélését szabályozó önkormányzati rendelet is megtekinthető.

A díszpolgári kitüntetéssel, elismerő oklevelekkel kapcsolat adatkezelési tevékenységgel összefüggő adatkezelési tájékoztató jelen felhívás mellékletét képezi.

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata nevében

Perneczky László sk.

Népjóléti Alpolgármester

Javaslattételi nyomtatvány- Újpest Szociális Munkáért Díj

Adatkezelési tájékoztató

Megosztás.
Megszakítás