vasárnap, február 25

Felhívás pályázat útján történő ingatlanértékesítésre

Pinterest LinkedIn Tumblr +

A pályázati dokumentáció megvásárlási határideje: 2021. június 16. 15:00.

FELHÍVÁS

Pályázat útján történő ingatlanértékesítésre

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata megbízásából az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság pályázatot ír ki Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 1/1 tulajdoni hányadú tulajdonát képező, Budapest IV. kerület belterületen 70413/10 helyrajzi számon felvett, 650 m2 alapterületű, az ingatlan-nyilvántartásban „Kivett beépítetlen terület” megnevezéssel nyilvántartott és Budapest IV. kerület belterületen 70413/11 helyrajzi számon felvett, 182 m2 alapterületű, az ingatlan-nyilvántartásban „Kivett beépítetlen terület” megnevezéssel nyilvántartott ingatlanok együttes értékesítésére

 

minimum kiinduló 85.000.000,- Ft + 27 % ÁFA, azaz bruttó 107.950.000,- Ft, azaz Százhétmillió-kilencszázötvenezer forint áron.

 

A pályázat nyilvános, amelyen részt vehet bármely, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezet, illetve természetes személy, amely/aki a pályázati dokumentációt megvásárolja az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: UV Zrt.) 1042 Budapest, Munkásotthon u. 66-68. szám alatti székhelyén 2021. június 16. napján 15.00 óráig, 10.000,- Ft + ÁFA megfizetése ellenében, és a kiírásban foglalt feltételeknek eleget tesz.

 

Pályázati dokumentáció megvásárlási határideje: 2021. június 16. 15:00.

 

Budapest, 2021. június 8.

 

 

 

UV Zrt.

Hasznosítási Osztály

Megosztás.
Megszakítás