Ülés tartalma

Testületi ülés

Időpont: 2024. február 15.

1.

Javaslat az Újpesti Bőrfestő Óvoda, az Újpesti Dalos Ovi Óvoda és az Újpesti Viola Óvoda igazgatói megbízására vonatkozó kinevezésre

2.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet IV. sz. módosítására

3.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2024. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló rendelet megalkotására

4.

Tájékoztatás törvényességi felhívásról, valamint javaslat a közterületek használatáról és rendjéről szóló 25/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosítására

5.

Javaslat az Újpesti Megbecsülés Program keretében az időskorú vagy meghatározott ellátásban részesülő újpesti személyek részére nyújtott támogatásról szóló 16/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelet módosítására

6.

Javaslat az „Újpesti Megbecsülés Program – a gyermeket nevelő családokért” elnevezésű támogatási rendszer keretében az újpesti gyermekek részére nyújtott támogatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására, egyben az „Újpesti Megbecsülés Program – a gyermeket nevelő családokért” elnevezésű támogatási rendszerrel összefüggő feladat meghatározására

7.

Javaslat az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által ellátott feladatok önkormányzati költségvetési szerv általi átvételével és a társaság megszüntetésével összefüggő döntések meghozatalára

8.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 2024. évi közbeszerzési tervének elfogadására

9.

Döntés az Ezred utca 11. szám 76588/34 hrsz alatt lévő ingatlanon álló 4 db legénységi szállásépület többlakásos társasházzá történő átalakításának telepítési tanulmánytervével és településrendezési szerződésével kapcsolatban

10.

Döntés a településkép védelméről szóló 22/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló egyeztetési eljárásának megindításáról

11.

Javaslat az Újpest Gyermekeiért Jótékonysági Alap 2023. évi felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására

12.

Javaslat a Rex Kutyaotthon Alapítvány részére működési célú támogatás nyújtására és támogatási szerződés módosításának jóváhagyására

13.

Javaslat a 30. számú felnőtt háziorvosi körzet tekintetében kötött feladat-ellátási szerződés megszűnésének tudomásulvételére, egyben az ellátási kötelezettség a 2024. május 1. napjával megalapított Újpesti Egészségközpont részére történő átadására

14.

Javaslat a Habitat for Humanity Magyarország Alapítvánnyal a Fővárosi Szolidaritási Alap támogatási kerete terhére kiírt FSZA 2023 azonosító számú pályázat keretében együttműködési megállapodás megkötésére

15.

Javaslat a Mozgássérültek Budapesti Egyesületével a Fővárosi Szolidaritási Alap támogatási kerete terhére kiírt FSZA 2023 azonosító számú pályázat keretében együttműködési megállapodás megkötésére

16.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 2015-2023. évi időszakra szóló szolgáltatástervezési koncepciójának lezárására, egyben a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 2024. évtől hatályos szolgáltatástervezési koncepciójának elfogadására

17.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Igazgatási Főosztály, Ügyviteli Osztályán, az Újpesti Önkormányzati Rendészeten és a Városüzemeltetési Főosztály, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Osztályon lévő üres és megüresedő álláshelyek betöltéséhez való előzetes hozzájárulásról

18.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármestere 2024. évi szabadságolási tervének jóváhagyásáról

19.

Tájékoztatás a 2024. január 18. napja és 2024. február 7. napja között átruházott hatáskörben hozott döntésekről

20.

Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

21.

Egyéb előterjesztések