Ülés tartalma

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Időpont: 2023. május 30.

1.

Javaslat Konorót Katalin díjmentes közterület használata iránti kérelme elbírálásáról.

2.

Javaslat Krisztus Szeretete Egyház díjmentes közterület használata iránti kérelem elbírálásáról.

3.

Javaslat az Attila Fitness Sportegyesület 1047 Budapest, Váci út 55. fsz. 1 szám alatti helyiségre vonatkozó kedvezményes bérleti díj iránti kérelem elbírálásáról.

4.

Javaslat az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2022. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyására.

5.

Javaslat az Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyására.

6.

Javaslat az UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2022. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyására.

7.

Javaslat az Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyására.

8.

Javaslat az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Tár-saság 2022. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyására.

9.

Javaslat az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadására